אודות המכללה

אודות המכללה

חזון המכללה

מכללת לוינסקי לחינוך היא מוסד אקדמי ישראלי ותיק ומוביל, המעצב את פני החינוך והחברה ומציע השכלה גבוהה איכותית. מטרת המכללה היא טיפוח אנשי חינוך רגישים, חושבים, חוקרים, מובילים, יוזמים, יצירתיים, פעילים בקהילה ומנהיגים בסביבת עבודתם. מורים, אנשי חינוך ותומכי חינוך ימצאו בה בית ואפשרויות להתפתחות לאורך חייהם המקצועיים.


שליחות וערכים

המכללה שואפת להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות מחקר וחדשנות פדגוגית משולבת תקשוב. המכללה מעודדת את בוגריה לחתור למקצוענות, לאכפתיות ורגישות בין-תרבותית, למעורבות חברתית ולתפיסת המורה החוקר את עבודתו כחלק מאורח חייו המקצועיים.


ערכים מכוננים

 • כבוד האדם וחירותו
 • נדיבות ורגישות תרבותית
 • יצירת ידע ושיתופו
 • חופש אקדמי
 • כיבוד נכסי תרבות ומורשת


מטרות אסטרטגיות

 1. להיות מוסד אקדמי הפועל בהתאם לנורמות של חופש אקדמי, אתיקה, מחקר ואיכות הוראה.
 2. להרחיב את מגוון התכניות האקדמיות לתואר ראשון ולתואר שני וליצור תכניות ללימודים מתקדמים עם תזה לתואר שני ושלישי.
 3. לבנות שדרה של אנשי סגל אקדמי מובילים ובעלי שם לאומי ובינלאומי בתחומם.
 4. להוות מרכז איכותי ומרכזי להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורים, של אנשי חינוך ושל תומכי חינוך בישראל לאורך חייהם המקצועיים.
 5. לבסס את המכללה כמרכז ידע ומחקר בנושאים בהם היא מתמחה, כמו: הגיל הרך, החינוך המיוחד, החינוך המוסיקלי, החינוך המתמטי, ספרות הילדים והשפה העברית.
 6. להוביל חדשנות בחינוך, בהוראה ובהתפתחות מקצועית תוך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות וחשיפה לעולם דיגיטלי עתיר ידע.
 7. להנגיש את המכללה לאוכלוסיות מגוונות מבחינה תרבותית, סוציואקונומית ובריאותית (אנשים עם מוגבלויות).
 8. לבסס את המכללה כמרכז בינלאומי ללימודי חינוך והוראה.
 9. לעודד חברי סגל וסטודנטים במכללה לתרום מהידע שלהם לפיתוח סביבתי וקהילתי.
 10. לכבד את מורשת המכללה, שנוסדה בשנת 1912 בנווה צדק בתל-אביב והיתה המכללה העברית הראשונה להכשרת מורים.

 

רישום מקוון