MOODLE - למידה דיגיטלית

MOODLE - למידה דיגיטלית

מבט על אינטרנט וחינוך

האינטרנט הוא חלק בלתי נפרד מחיינו ומחיי ילדינו,
במסגרת שעות הלימודים ומעבר להם,
ראיינו סטודנטים ומרצים במכללת לוינסקי
על השימושים אותם הם עושים ברשת האינטרנט בהיבט החברתי