מתעניינים

מתעניינים

תנאי קבלה

 

מועמדים מתאימים:

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית;

מועמדים שגילם 20 ומעלה;

מועמדים בעלי תעודת סיום ממכינה קדם אקדמית;

סטודנטים ותיקים אשר הפסיקו לימודיהם במכללה ומעוניינים לחדשם ( לפי כללי הכרה בלימודים קודמים המפורטים בתקנון המכללה );

סטודנטים אשר החלו לימודיהם באוניברסיטה או במכללה אחרת, העומדים בתנאי קבלה ומעוניינים ללמוד במכללת לוינסקי (מחויבים להעביר גיליון ציונים ואישור מעבר)החלטה בנוגע לקבלה ללימודים לתואר ראשון ותעודת הוראה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

  • תעודת בגרות או תעודה שוות ערך
  • מבחן פסיכומטרי
  • עמידה בועדת קבלה של תכנית הלימודים הרלוונטית