מרכזים

מרכזים

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית

ראש המרכז:

ד"ר ישי מור

yishay.mor@levinsky.ac.il

ראש היחידה
לחדשנות בהוראה:

ד"ר עינת גיל

einat.gil@levinsky.ac.il

ראש היחידה לסימולציות ולמידה ממקרים:

ד"ר אורית איזנברג

orit.eisenberg@levinsky.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית:

לנה שוכמן

lena.sh@levinsky.ac.il


 

על אודות

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית במכללת לוינסקי לחינוך הוקם בשנת הלימודים תשע"ז. המרכז מונה עשרה חברי צוות, וכולל שתי יחידות משנה: היחידה לחדשנות בהוראה והמרכז לסימולציות וללמידה ממקרים. בקרוב יפעיל המרכז מרחבי למידה עתידיים, בהם יכולים מרצים וסטודנטים להתנסות בשיטות הוראה חדשניות עתירות טכנולוגיה. החל משנת הלימודים תשע"ח, ירכז המרכז גם את הפעלת משובי איכות ההוראה במכללה.
 

חזון

המרכז יפעל לחיזוק מעמדה של מכללת לוינסקי לחינוך כמובילה בחינוך בעידן הדיגיטלי בארץ ובעולם, במטרה לממש את חזון המכללה ושליחותה:
● לטפח אנשי חינוך איכותיים, חוקרים, מובילים, יוזמים, יצירתיים, פעילים בקהילה ומנהיגים בסביבת עבודתם
● להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות מחקר וחדשנות פדגוגית משולבת תקשוב
קרא עוד....
 
רישום מקוון