מרכזים

מרכזים

המרכז להוראה מיטבית

ראש המרכז:

ד"ר ישי מור

yishay.mor@levinsky.ac.il

ראש היחידה לשילוב טכנולוגיות בהוראה:

ד"ר עינת גיל

einat.gil@levinsky.ac.il


העמוד יעודכן בקרוב

רישום מקוון