סגל אקדמי

סגל אקדמי

משאבי אנוש בהוראה

 
עדי קישוני
רכזת משאבי אנוש בהוראה
 
טלפון: 03-6902434
פקס: 03-6902449
 
מאיה סבי
 רכזת משאבי אנוש בהוראה
 
טלפון: 03-6902449
פקס: 03-6902449

 
 
 

טפסים למרצים ניתן למצוא במערכת המידע למרצה  > טפסים

רישום מקוון