סגל אקדמי

סגל אקדמי

דרגות קידום לסגל אקדמי

מועד הגשה תלקיט קידום - תשע"ז
מועד אחרון למסירת התלקיט: יום א' כ"ד בטבת תשע"ז - 22 בינואר 2017
מועד הגשת תלקיטים לקידום במסלול פנימי  (ללא שכר) לשנה"ל תשע"ח  - 3  בספטמבר 2017 , יום א' יב באלול תשע"ז
 
 
ייעוץ לקראת הגשת תיק
פרופ' רחל חיטין-משיח
יום ג: 12:00 - 13:30
יום ד: 10:00 - 11:30
חדר 417
בתיאום מראש
052-2221247
 
הרכב ועדת קידום:
בוועדה 7 חברים: 4 פרופסורים נציגי המועצה האקדמית העליונה ו-3 חברי סגל בדרגת מרצה בכיר (בתחומי התמחות שונים) שנבחרו על ידי ועד הסגל האקדמי:
פרופ' רחל חיטין-משיח - יו"ר
פרופ' רון זרחי
פרופ' מירי ברוך
פרופ' אילנה אלקד-להמן
ד"ר נורית חמו
ד"ר יפים כ"ץ
ד"ר רוחמה אלבג
רישום מקוון