הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

השתלמויות אופק חדש לדרגות 9-7

מרכזת התכנית:

ד"ר סיגל חן

הכשרה לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות 9-7

דוא"ל :

sigalc@levinsky.ac.il

פרטים והרשמה:
 

דפנה:

03-6901501
דליה:

03-6901619לרישום מאוחר יש ליצור קשר עם המזכירות
 

מכללת לוינסקי לחינוך רואה חשיבות רבה בפיתוח המקצועי של המורה הבכיר במסגרת הכשרה לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות 9-7. השתלמויות המורים המוצעות מדגישות היבטים של העצמה אישית, של העמקת היכולת להוביל ולהנהיג, של עבודת צוות ושל הבנת התרבות הארגונית.
ההשתלמויות המוצעות דינמיות במהותן ומדגישות חשיבה פדגוגית עדכנית המותאמת לתהליך הלמידה ולצורכי הקבוצה.


הנושאים המרכזיים - פיתוח יזמה חינוכית, חקר הפרקטיקה הפדגוגית, הובלת חדשנות בחינוך, חונכות, מנהיגות.

התכניות המוצעות לאופק חדש דרגות 9-7 מאפשרות התמקדות בתחומים שונים: אוריינות עברית, עבודה עם הורים, מוזיקה, מקרא, שילוב יישומי מחשב בהוראה בצורה מיטבית, משחק בהוראה, מגדר, מורשת ותרבות ישראל, הל"ה – הוראה-למידה-הערכה. כל מסגרת מזמנת למורה היוזם, החוקר והחונך ראייה רב-תחומית.

מטרות התכניות במסגרת אופק חדש דרגות 9-7
• לחשוף את עובדי ההוראה לתכנים עדכניים כחלק מרצף התפתחות מקצועית-אקדמית כמורים מומחים מובילים בתחומם .
• לאפשר למורים צמיחה מקצועית וקידום לתפקידי חונכות ולתפקידי מורי מורים
• לפתח זהות מקצועית של מורים עתירי ניסיון כמנהיגים פדגוגים

עקרונות מרכזיים לפי אופק חדש דרגות 9-7
• שילוב תיאוריה והתנסות בפרקטיקה הפדגוגית כנקודת מוצא ללמידה
• שילוב עבודה בקבוצות קטנות והנחייה אישית לצד למידה בקבוצה גדולה
• למידה מתוך הקשר וראיית תרבות ביה"ס/הגן כזירה לבחירת היישום/המחקר/היזמה/ההטמעה
• פיתוח כישורי הלומדים (קוגניטיבי, רגשי, הכרתי, התנהגותי)
• ליווי לגיבוש תוצר מעשי ויישומי

יתרונות התכניות במסגרת אופק חדש דרגות 9-7
• יצירת קהילת מורים בחיו"ך (= חוקר יוזם וחונך)
• מתן מרחב משותף של קהילת לומדים ששותפים בה מנחים ואנשי חינוך
• כל אחד מהשותפים מביא עמו מטעני הידע האישי שלו ליצירת ידע חדש ולהעצמה
• מרחב מוגן להעלאת סוגיות ודילמות מהשטח ולחשיבה רעננה למענה על צרכים

ימי הלימוד להשתלמויות אופק חדש דרגות 9-7
• 10 מפגשים בני 3 שעות (4 שעות אקדמיות)
• 2 מפגשים וירטואליים
• 3 מפגשי סדנה (הדרכה אישית בקבוצות קטנות)
• עזרה ותמיכה (בטלפון/בדוא"ל) לכל אורך שנת הלימודים

מועד תחילת הלימודים לדרגות אופק חדש
• נובמבר 2016 – לקראת פתיחת ההשתלמות תישלח הודעה בדוא"ל.


לרישום מאוחר יש ליצור קשר עם המזכירות

 


התכניות הייחודיות שלנו לשנת הלימודים תשע"ז
השתלמויות אופק חדש לדרגות 9-7


התכניות המוצעות מאפשרות התמקדות בתחומים שונים (כגון: תקשוב, שיתוף הורים), או מסגרת כללית של מורה יוזם/מורה חוקר (קהילה בחיו"ך=מורה חוקר, מורה יוזם ומורה חונך) המזמנת ראייה רב-תחומית.
 
 

דיאלוג עם הורים

ד"ר עירית לצטר

יום ב'

תיאוריית השותפות בין הורים ומורים של אפשטיין מתבססת על המודל האקולוגי. בבסיס המודל קיימת התובנה החינוכית הרואה אתהמשפחה כמחנכת. השותפות בין הבית ובית הספר נדרשת כיוון שהילד נושא אתו חוויות ואירועים משתי המסגרות ומעמת אותן בתודעתו. המורים זקוקים למיומנויות תקשורת מפותחות ומגוונות מול הילדים ומול הוריהם. לשם כך תכנית זו באה לתת מענה של תמיכה והכשרה שתעשיר את ארגז הכלים של המורים.

מטרות התכנית:

1. לשכלל את יכולות הדיאלוג התוך-אישיות והבין-אישיות: הרפלקטיבי, הנרטיבי, ההומני, האקדמי והפרקטי בזיקה לסביבות העבודה של המורה.

2. לבנות תפיסת תפקיד של מורה-יוזם חוקר ולומד תוך דגש על שיח חינוכי הדדי עם הורים.

3. להעמיק את מיומנויות החקר בדגש על גישת המחקר האיכותני ומגוון השיטות המחקריות הנגזרות ממנה.

4. לגבש ולזכך עקרונות בפיתוח סביבות למידה הנשענים על אתיקה של אכפתיות ועל ידע עדכני בהוראה תומכת למידה משמעותית תוך הרחבת העמדה מהמערכתית-שיפוטית לעמדה אמפתית, חווייתית ורפלקטיבית.

5. להתנסות במו"פ בנושא רב דיסציפלינרי והטמעתו במערכת הבית ספרית.

 
מורה חוקר דיגיטלי – מצלמים וחוקרים

ד"ר יפה בן דרור

יום א'

מורה טוב הוא מורה שמחדש ויוזם ומשתדל בכל שנה לגוון את הוראתו ולהכניס בה שינויים, חידושים ויוזמות. כמורים ומחנכים אנו מחויבים לבחון את עצמנו ואת היוזמות החינוכיות שאותן אנחנו מפעילים בכיתה. בחינה ומחקר של עשייתנו החינוכית יסייעו לנו להתאים את פעילותנו בכיתה לצרכי התלמידים וכמובן שיתרמו למעמדנו המקצועי בהציגנו גישה רצינית ומקצועית תוך יישום תובנות ומסקנות מבחינת פעילותנו בכיתה.

בקורס מורה חוקר דיגיטלי נלמד כיצד לבחון את עשייתנו החינוכית בשיטות מעשיות שונות ומגוונות וכן נלמד כיצד להתאים ולכוונן את עשייתנו בכיתה בהתאם. מבין הנושאים בקורס: תיאום ציפיות ועקרונות בלמידה עצמית מקוונת; המורה כחוקר את פעולתו; איך נגבש שאלת מחקר; ההקשר שהשפיע על נושא המחקר, מטרתו העיקרית ומטרות נגזרות מהמחקר, וניסוח הרלוונטיות של מחקר הפעולה לפעילותו של המורה החוקר במערכת החינוך.

 
מורה חונך בכיר

חונכות בחברותא 1+1>2

ד"ר עירית לצטר

יום ב'

התפיסה החינוכית העומדת בבסיס תכנית זו מתמקדת בשלושה מרכיבים מרכזיים בתהליכי החונכות: אימון קוגניטיבי, הדרכה רפלקטיבית ויצירה תוך פעולה. ההתמחות נועדה להכשיר מורים להיות חונכים בכירים לעובדי הוראה במגוון תפקידים במערך הארגוני של מערכת החינוך ובכללם בעלי תפקידים במערך הבית ספרי והמחוזי, וחונכים למורים חדשים ולמדריכים חדשים.

מבין הנושאים בקורס: חשיפה למגוון מודלים של חונכות, רכישת אסטרטגיות, שיטות, כישורים ומיומנויות בתהליך חניכה, מרחב למידה שיתופי, דיאלוגים מעצימים, לימוד מתודולוגיה של אימון בדרךO.J.T (On the Job Training), שיח לימודי מונחה והערכתו.

 
תרבות יהודית ישראלית-לא מה שחשבתם!
בפסג"ה רחובות (בי"ס למדעים רחוב משה פורר 12)
אביטל לוי-כ"ץ

יום ה'

מהי תרבות יהודית? מהי תרבות ישראלית? איך זה קשור אלי כמורה?
"תרבות יהודית ישראלית" היא מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. מרכזיותה לעיצוב זהות בוגר מערכת החינוך באה לביטוי כבר בסעיפיו הראשונים של חוק החינוך הממלכתי המגדירים את מטרות החינוך בישראל.

מטרת הקורס היא עידוד יוזמות חינוכיות המביאות לידי ביטוי ומעשה את עולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חיי התלמידים בתוך ההקשר הישראלי הרחב.

מטרת היוזמות הולמות את עיקרי התכנית של משרד החינוך: הענקת ידע נרחב ומעמיק,חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים,כישראלים וכבני-אדם.כמו כן, היא תעמיק את יכולתם לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות אשר קיימות בחברה הישראלית.תכנית ייחודית לבעלי ידע בפדגוגיה חדשנית

פיתוח יזמה ומחקר בסביבות למידה טכנולוגיות חדשניות לחינוך המיוחד

(שילוב אייפד בהוראה)

רינה כהן

יום ד'

התכנית נועדה להקנות למורה המומחה את הכלים לפיתוח ויישום יוזמות חינוכיות בתחום שילוב האייפד בהוראה ובלמידה. חשיבה יצירתית, תוך שימוש בסדר חשיבה גבוה הן אבני היסוד של יזמות חינוכית, הובלת שינוי ופתרון בעיות. כדי להביא לשינוי משמעותי, צריך להכיר דרכי פדגוגיה חדשניות המשלבות טכנולוגיה חדשה בצורה מיטבית. התכנית תזמן למורים בדרגת 7 קרקע לפיתוח יוזמות בית-ספריות ייחודיות שיאפשרו ויעודדו תהליכי צמיחה אישית ותפקודית של המורה בבית הספר מחד גיסא, ומאידך גיסא נחשוף את המורה לכלים בהם יוכל להוביל תהליכי שינוי בסביבה החינוכית שבה הוא פועל, תוך איתור הזדמנויות לבניית קשרים וחיבורים לתהליכים המתרחשים בסביבה החינוכית הרחבה.

 


פיתוח יזמה ומחקר על תהליכי הוראה ולמידה במתמטיקה

מחשב"ה – מהלכים מקדמי חשיבה בהוראת המתמטיקה

ד"ר טלי נחליאלי

יום ב'

בתכנית זו יתנסו רכזים ומורים מובילים בפרקטיקות מתקדמות בתחום הוראת המתמטיקה המתרכזות בהוראה ברמת חשיבה גבוהה המותאמות לתלמידים בכל הרמות, תוך בחירת מטלות מתאימות מספרי הלימוד או ממבחנים סטנדרטים וקיום דיונים מתמטיים עשירים בכיתה. הדגשים בתכנית: הכרה והטמעת מודל מחשב"ה, ניהול מיטבי של דיונים מתמטיים בכיתה בהתייחס לדרכי פתרון שונות של תרגילים ובעיות מילוליות, טיפוח יכולות החשיבה בסדר גבוה של התלמידים, קידום האוריינות המתמטית, קידום הזהות המתמטית של התלמידים על ידי הדגשת עצמאות בפתרון בעיות, וקידום צוותים וקהילות מורים במטרה לשפר ולעדכן את ההוראה באופן מתמיד.

 


לרישום מאוחר יש ליצור קשר עם המזכירות
הרשמה לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה בעיצומה