הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

השתלמויות לדרגות הגבוהות

מרכזת התכנית:

ד"ר סיגל חן

הכשרה לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות 9-7

דוא"ל :

sigalc@levinsky.ac.il

פרטים והרשמה:
 

דפנה:

03-6901501
דליה:

03-6901619


----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

פיתוח מקצועי לדרגות הבכירות

מכללת לוינסקי לחינוך רואה חשיבות רבה בפיתוח המקצועי של המורה הבכיר במסגרת ההכשרה לעובדי הוראה. השתלמויות המורים המוצעות במכללה מדגישות היבטים של העצמה אישית, של העמקת היכולת להוביל ולהנהיג, של עבודת צוות ושל הבנת התרבות הארגונית.

ההשתלמויות דינמיות במהותן ומדגישות חשיבה פדגוגית עדכנית המותאמת לתהליך הלמידה ולצורכי הקבוצה.

הנושאים המרכזיים - פיתוח יוזמה חינוכית, חקר הפרקטיקה הפדגוגית, הובלת חדשנות בחינוך, חונכות ומנהיגות.

התוכניות המוצעות מאפשרות התמקדות בתחומים שונים: דיאלוג עם הורים, חונכות בחברותא 2<1+1, מקרא, מחשב"ה – מהלכים מעודדי חשיבה בהוראת המתמטיקה, ארון הספרים היהודי – במסגרת מורשת ותרבות ישראל. כל מסגרת מזמנת למורה היוזם, החוקר והחונך ראייה רב-תחומית.
 

מטרות התוכניות למורה הבכיר

• לחשוף את עובדי ההוראה לתכנים עדכניים כחלק מרצף התפתחות מקצועית-אקדמית כמורים מומחים מובילים בתחומם
• לאפשר למורים צמיחה מקצועית וקידום לתפקידי חונכות ולתפקידי מורי מורים
• לפתח זהות מקצועית של מורים עתירי ניסיון כמנהיגים פדגוגיים
 

עקרונות מרכזיים

• שילוב תיאוריה והתנסות בפרקטיקה הפדגוגית כנקודת מוצא ללמידה
• שילוב עבודה בקבוצות קטנות והנחייה אישית לצד למידה בקבוצה גדולה
• למידה מתוך הקשר וראיית תרבות בית הספר/הגן כזירה לבחירת היישום/המחקר/היוזמה/ההטמעה
• פיתוח כישורי הלומדים (קוגניטיבי, רגשי, התנהגותי)
• ליווי לגיבוש תוצר מעשי ויישומי
 

יתרונות התוכניות

• יצירת קהילת מורים בחיו"ך (= חוקר יוזם וחונך)
• מתן מרחב משותף של קהילת לומדים ששותפים בה מנחים ואנשי חינוך
• כל אחד מהשותפים מביא עימו את מטעני הידע האישי שלו ליצירת ידע חדש ולהעצמה
• מרחב מוגן להעלאת סוגיות ודילמות מהשטח ולחשיבה רעננה למענה על צרכים
 

ימי הלימוד

• שמונה מפגשים בני 3 שעות (4 שעות אקדמיות)
• שני מפגשים וירטואליים
• שלושה מפגשי סדנה (הדרכה אישית בקבוצות קטנות)
• עזרה ותמיכה (בטלפון/בדוא"ל) לכל אורך שנת הלימודים
 

מועד תחילת הלימודים

• נובמבר 2017 – לקראת פתיחת ההשתלמות תישלח הודעה בדוא"ל.
 

התוכניות הייחודיות שלנו לשנת הלימודים תשע"ח

 

דיאלוג עם הורים

תיאוריית השותפות בין הורים ומורים של אפשטיין מתבססת על המודל האקולוגי. בבסיס המודל קיימת התובנה החינוכית הרואה את המשפחה כמחנכת. השותפות בין הבית ובית הספר נדרשת כיוון שהילד נושא איתו חוויות ואירועים משתי המסגרות ומעמת אותן בתודעתו. המורים זקוקים למיומנויות תקשורת מפותחות ומגוונות מול הילדים ומול הוריהם. לשם כך תוכנית זו באה לתת מענה של תמיכה והכשרה שתעשיר את ארגז הכלים של המורים.
 
מטרות התוכנית:
1. לשכלל את יכולות הדיאלוג התוך-אישיות והבין-אישיות: הרפלקטיבי, הנרטיבי, ההומני, האקדמי והפרקטי בזיקה לסביבות העבודה של המורה.
2. לבנות תפיסת תפקיד של מורה-יוזם חוקר ולומד תוך דגש על שיח חינוכי הדדי עם הורים.
3. להעמיק את מיומנויות החקר בדגש על גישת המחקר האיכותני ומגוון השיטות המחקריות הנגזרות ממנה.
4. לגבש ולזכך עקרונות בפיתוח סביבות למידה הנשענים על אתיקה של אכפתיות ועל ידע עדכני בהוראה תומכת למידה משמעותית תוך הרחבת העמדה מהמערכתית-שיפוטית לעמדה אמפטית, חווייתית ורפלקטיבית.
5. להתנסות במחקר ופיתוח בנושא רב-דיסציפלינרי ובהטמעתו במערכת בית הספר.
 

תרבות יהודית ישראלית - לא מה שחשבתם!

בהלימה לתוכנית החדשה של תרבות יהודית-ישראלית

מהי תרבות יהודית? מהי תרבות ישראלית? איך זה קשור אליי כמורה?

"תרבות יהודית ישראלית" היא מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. מרכזיותה לעיצוב זהות בוגר מערכת החינוך באה לביטוי כבר בסעיפיו הראשונים של חוק החינוך הממלכתי המגדירים את מטרות החינוך בישראל.

מטרת הקורס היא עידוד יוזמות חינוכיות המביאות לידי ביטוי ומעשה את עולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חיי התלמידים בתוך ההקשר הישראלי הרחב.

מטרת היוזמות הולמות את עיקרי התוכנית של משרד החינוך: הענקת ידע נרחב ומעמיק, חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם. כמו כן, היא תעמיק את יכולתם לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות בחברה הישראלית.
 

מחשב"ה – מהלכים מקדמי חשיבה בהוראת המתמטיקה
פיתוח יוזמה ומחקר על תהליכי הוראה ולמידה במתמטיקה

בתוכנית זו יתנסו רכזים ומורים מובילים בפרקטיקות מתקדמות בתחום הוראת המתמטיקה המתרכזות בהוראה ברמת חשיבה גבוהה המותאמות לתלמידים בכל הרמות, תוך בחירת מטלות מתאימות מספרי הלימוד או ממבחנים סטנדרטים וקיום דיונים מתמטיים עשירים בכיתה. הדגשים בתוכנית: הכרה והטמעת מודל מחשב"ה, ניהול מיטבי של דיונים מתמטיים בכיתה בהתייחס לדרכי פתרון שונות של תרגילים ובעיות מילוליות, טיפוח יכולות החשיבה בסדר גבוה של התלמידים, קידום האוריינות המתמטית, קידום הזהות המתמטית של התלמידים על ידי הדגשת עצמאות בפתרון בעיות, וקידום צוותים וקהילות מורים במטרה לשפר ולעדכן את ההוראה באופן מתמיד.
 

מקרא

ההשתלמות תכלול נושאים מגוונים מתוכנית הלימודים בתנ"ך. כל מפגש יכלול שני נושאים הקשורים זה בזה. מבין הנושאים בהשתלמות: התפתחות התפיסה המונותאיסטית - מזהות אישית לזהות לאומית, הבניית דמותו של אברהם; עקרונות בדרכי הסיפור המקראי - ספר שופטים, מבנה ואידיאולוגיה, סיפור אהוד בן-גרא, "בטן שמנה וחרב קטנה"; עיצוב מנהיגות במקרא - משה - תחנות מרכזיות בחייו כמנהיג וכנביא, מי מפחד ממרים? עקרונות ההיסטוריוגרפיה המקראית - ספר מלכים - מבנה ואידיאולוגיה, פילוג הממלכה; עיצוב דמותן של נשים במקרא - מה לימדה האישה הגדולה משונם את אלישע ואותנו, חוכמתה הגורלית של אביגיל. במהלך כל מפגש יושם דגש על מושגים ורעיונות בתחום הדיסציפלינה ועל דרכי הוראתם.
 

תוכנית ייחודית לבעלי ידע בפדגוגיה חדשנית
פיתוח יוזמה ומחקר בסביבות למידה טכנולוגיות חדשניות (שילוב אייפד בהוראה) לחינוך המיוחד

התוכנית נועדה להקנות למורה המומחה את הכלים לפיתוח ויישום יוזמות חינוכיות בתחום שילוב האייפד בהוראה ולמידה. חשיבה יצירתית, תוך שימוש בסדר חשיבה גבוה היא מאבני היסוד של יזמות חינוכית, הובלת שינוי ופתרון בעיות. כדי להביא לשינוי משמעותי, יש להכיר דרכי פדגוגיה חדשניות המשלבות טכנולוגיה חדשה בצורה מיטבית. התוכנית תזמן למורים בדרגות 9-2 קרקע לפיתוח יוזמות בית-ספריות ייחודיות שיאפשרו ויעודדו תהליכי צמיחה אישית ותפקודית של המורה בבית הספר מצד אחד, ומצד שני נחשוף את המורה לכלים שבאמצעותם יוכל להוביל תהליכי שינוי בסביבה החינוכית שבה הוא פועל, תוך איתור הזדמנויות לבניית קשרים וחיבורים לתהליכים המתרחשים בסביבה החינוכית הרחבה.
 
רישום מקוון