הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

תואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי


:ראשת התכנית
ד"ר מירי מילר


תואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי - מירי מילר

דוא"ל :

miri.miller@levinsky.ac.il

מזכירות סטודנטים:
03-6902499
טלפון (למתעניינים)
03-6901690

תואר: תואר ראשון .B.Ed בחינוך לבית הספר היסודי.

תעודה: תעודת הוראה בהתמחות נבחרת (ספרות, אנגלית, מקרא, מתמטיקה, טבע) לכיתות א'-ו'.

לבוגרי התכנית בחינוך לבית הספר היסודי מוענקת בנוסף תעודה פנימית בחינוך לשוני.
 

על התכנית

בית הספר היסודי הוא לב ליבה של מערכת החינוך, שכן הוא מגשר בין גן הילדים לבית הספר העל יסודי וחונך את התלמיד בראשית דרכו במערכת החינוך. הסטודנטים בתכנית מתכשרים להוראה עדכנית במאה ה-21 ולקשת רחבה של תפקידים בבית הספר היסודי: הם מתכשרים לשמש בתפקידי מחנכים וכן מתמקצעים באחת מההתמחויות הבאות על פי בחירתם: ספרות, אנגלית, מקרא, מתמטיקה וטבע לכיתות א'-ו' של בית הספר היסודי. נוסף להכשרה כמחנכים וכמומחים באחד מתחומי הדעת הם מקבלים תעודת פנימית בחינוך לשוני המכשירה אותם ללמד מקצועות רבי מלל לפי בחירתם.
מוצעות שתי תכניות: מורים להוראה בבית הספר היסודי ותכנית משולבת להכשרת מורים בבית הספר היסודי ובחינוך המיוחד לבית הספר היסודי.
 

לימודי חינוך

לימודים לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי מהווים תשתית עיונית משותפת לכל המתכשרים להוראה ומותאמים בחלקם לצרכי ההוראה בגיל הילדות בבית הספר היסודי. לימודי החינוך נגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד, תכנון לימודים והערכה ומחשבת החינוך. קורסים לדוגמה: "היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים בעבודת המחנך"; "תהליכי קריאה וכתיבה"; "גישות ותפיסות ערך השונות בכיתה ההטרוגנית"; "הקבוצה כמערכת חברתית"; "המורה כמעריך"; "שיח ותיווך בתהליכי הוראה ולמידה"; "תיאוריות למידה וגישות בתכנון לימודים" ועוד. לימודי החינוך מתקיימים במסגרת החוג לחינוך.

  

מבנה תכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי:

התכנית לתואר ראשון ותעודת הוראה לבית הספר היסודי מורכבת מארבעה חלקים מרכזיים:

התנסות בהוראה

ההתנסות בהוראה בכיתות היסוד ובכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי היא ציר מרכזי בתהליכי ההכשרה להוראה. החל מהשנה הראשונה ללימודים מוצבים הסטודנטים בכיתות לימוד במערכת החינוכית, נחשפים למורכבותן של הסביבות החינוכיות וצוברים ניסיון הוראתי, המבוסס על תכנון מגוון פעילויות לימודיות על-פי תכנית הלימודים בכיתה ובתחום ההתמחות שאותו בחרו הסטודנטים. הסטודנטים לומדים לשלב בהוראה דרכי הוראה חדשניות ועדכניות הכוללות שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות במטרה לתת מענה לצרכי התלמידים במאה ה-21. בחלק מבתי הספר מתקיים דגם ייחודי של הכשרה בשותפות מכללה-בית ספר, המאפשר לסטודנטים להשתלב כחברי צוות במערכת הבית-ספרית, ליזום ולהוביל יוזמות יחד עם עמיתים ועם המורים החונכים. הצוות החינוכי ובכללם הסטודנטים הופכים לצוותים המתכננים, מפעילים ומנתחים את ההתנסות באופן משותף. נוסף לכך, בכל אחת משנות הלימוד נלמד שיעור הדרכה המלווה את ההתנסות בהוראה, המאפשר לסטודנטים לקבל כלים לפיתוח תכניות חינוכיות, לתכנון לימודים והערכה בתחום ההתמחות, להתמודדות עם קשיים בהוראת תחום הדעת בהתמחות ובניתוח אירועים, שעולים במהלך ההתנסות של הסטודנטים בהוראת נושאים שונים בכיתה. לימודי ההתנסות בהוראה מתקיימים במסגרת המחלקה להוראה.

 

תואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי - תנאי קבלה לתואר ראשון

תואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי - על המכללה

תואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי - הווי סטודנטיאלי

 
 

התמחות

לימודי ההתמחות בחוגים השונים במכללה הם מרכיב משמעותי בתכנית ההכשרה של הסטודנטים להוראה. ההתמחות כוללת למידה אקדמית של תחום הדעת הנבחר על ידי הסטודנט, הכוללת למידה של קורסי מבואות, שיעורים מתקדמים וסמינריון, תוך למידה מעמיקה של סוגיות הקשורות בהוראת המקצוע, קשיים בהוראת תחום הדעת, תכנון לימודים והערכה בתחום הדעת ועוד. התכנית מאפשרת בחירה על פי נטייה אישית והתמחות באחד מהתחומים הבאים: מתמטיקה; טבע; ספרות עברית (בשילוב ספרות ילדים); מקרא; הוראת האנגלית.


חטיבת לימודי שפה וחינוך לשוני

השפה היא כלי משמעותי עבור פרח ההוראה בבית הספר היסודי בהיותה התשתית ללימודים האקדמיים ובהיותה הכלי המרכזי לפיתוח הבנה וחשיבה בקרב לומדים.

הקורסים בחטיבת השפה כוללים קורסי מבוא הנוגעים להתפתחות שפה בגיל הילדות, קורסים בפדגוגיה של השפה והיכרות עם תכנית הלימודים בשפה וכן קורסים שנועדו להשביח את שפתו של פרח ההוראה ולהכשירו להיות קורא, כותב ודובר רהוט שיודע להתאים את שפתו לקהלי יעד מגוונים ובהם תלמידים, הורים ועמיתים.

חטיבת לימודי השפה בתכנית לבית הספר היסודי מכשירה את הסטודנטים להוראת מיומנויות היסוד בקריאה ובכתיבה בכיתות א'-ב' ולפיתוח היבטים שפתיים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי. לימודים אלו פותחים בפני הסטודנטים אפשרויות העסקה נוספות מלבד תחום ההתמחות שלהם.
לבוגרי התכנית מוענקת תעודת הוראה פנימית נוספת בלימודי שפה.
 

ימי לימוד במכללה:

סטודנטים בשנים א', ב' ו-ג' - ימים א' ו-ה'

סטודנטים בשנה ד' - יום ה'


ימי התנסות מעשית:

סטודנטים בשנים א', ב' ו-ג' - יום ב' או יום ד'

נוסף לכך, לימודי אנגלית לרמת פטור ולימודי עברית יילמדו בהתאם לרמת הסטודנט
מידע זה נתון לשינויים וייתכן שיבוצעו בו התאמות

מועדי תחילת לימודים: אוקטובר, סמסטר אביב

משך הלימודים: 4 שנים, בשנה הרביעית ישולב סטאז' בהוראה


בנוסף, לימודי אנגלית לרמת פטור ולימודי עברית יילמדו בהתאם לרמת הסטודנט
מידע זה נתון לשינויים וייתכן שיבוצעו בו התאמות
ט.ל.ח

שכר לימוד:

100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.

הרשמה לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה בעיצומה