הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לבית הספר היסודי

:ראשת התכנית
ד"ר אורלי הבל

ראש תוכנית תואר ראשון בחינוך מיוחד - תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לבית הספר היסודי

דוא"ל :

orlyh@levinsky.ac.il

מזכירות סטודנטים:
03-6902499
טלפון (למתעניינים)
03-6901690


מבנה תכנית לימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לבית הספר היסודי:

התכנית לתואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך המיוחד מורכבת מ-3 חלקים מרכזיים:
 

לימודי חינוך

לימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לבית הספר היסודי מהווים את התשתית העיונית המשותפת לכל המתכשרים להוראה ונגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד, תכנון לימודים והערכה ומחשבת החינוך. קורסים לדוגמה: "היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים בעבודת המחנך"; "גישות ותפיסות ערך השונות בכיתה ההטרוגנית"; "הקבוצה כמערכת חברתית"; "המורה כמעריך"; "אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים"; "שיח ותיווך בתהליכי הוראה ולמידה"; "תיאוריות למידה וגישות בתכנון לימודים" ועוד. לימודי החינוך מתקיימים במסגרת החוג לחינוך.
 


לימודי התמחות
התמחות בחינוך המיוחד

בחינוך המיוחד יוכשרו הסטודנטים להובלת תהליכי שילוב והוראה של ילדים בגיל הרך במסגרות גניות של החינוך המיוחד והחינוך הרגיל. חלקה האחד של התכנית נלמד בשנים א-ב ומכוון לביסוס תשתית ידע כללית בתחום החינוך המיוחד בכלל ובגיל הרך בפרט, תוך התמקדות בהכרת מאפייני האוכלוסיות והלקויות בחינוך המיוחד, הכרת חוק החינוך המיוחד ותכנית השילוב, ואופני ההתמודדות בתחום הלימודי/החברתי/הרגשי. כמו כן, הסטודנטים יתנסו בביסוס מומחיות בבניית תכנית לימוד יחידנית (איתור קשיים ובניית תכנית התערבות). חלקה השני של התכנית נלמד בשנה ג' ומאפשר העמקה בלקויות מורכבות על-פי בחירת הסטודנט באחד מהתחומים: הספקטרום האוטיסטי/הפרעות רגשיות והפרעות התנהגות או לקויות חושיות מורכבות והתנסות בעבודת צוות לבניית תכניות ייחודיות לילדים המשולבים בגנים רגילים. הקורסים הנלמדים בתכנית מערבים הטמעה של טכנולוגיות עדכניות להנגשת הסביבה הלימודית, למשל שימוש באייפד, ושמות דגש במקומה של הגננת כמובילה צוות בין-מקצועי הכולל הורים ומטפלים פרה-רפואיים.
 

התמחות נוספת לבחירה

תחום לימודי ההתמחות בחוגים השונים במכללה מהווים חלק משמעותי מאוד בהכשרה של הסטודנטים להוראה. ההתמחות כוללת למידה אקדמית של תחום הדעת הנבחר על ידי הסטודנט, הכוללת למידה של קורסי מבואות, שיעורים מתקדמים וסמינריון, תוך למידה מעמיקה של סוגיות הקשורות בהוראת המקצוע, קשיים בהוראת תחום הדעת, תכנון לימודים והערכה בתחום הדעת ועוד. התכנית מאפשרת בחירה על פי נטייה אישית והתמחות באחד מהתחומים הבאים:

מתמטיקה, טבע, ספרות עברית (בשילוב ספרות ילדים), מקרא, הוראת האנגלית
 

התנסות בהוראה

תכנית ההכשרה מדגישה את הקשר ואת הזיקות בין מרכיבי ההכשרה השונים: לימודי חינוך והוראה בדגש על בני גיל בית הספר היסודי, לימודי התמחות בחינוך המיוחד, לימודי התמחות בתחום דעת נבחר והתנסות בהוראה במסגרות חינוכיות של החינוך הרגיל המשלבות חינוך מיוחד ומסגרות של החינוך המיוחד. במהלך ההכשרה הסטודנטים מתנסים במסגרת החינוך הרגיל, בהוראת תחום הדעת שנבחר בהתמחות למגוון אוכלוסיות בכיתה ההטרוגנית. כמו כן, הסטודנטים מתנסים במסגרות המיוחדות של החינוך המיוחד ובהוראת תחום הדעת שנבחר בהתמחות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, המשולבים בכיתות הרגילות. בכל אחת משנות הלימוד נלמד שיעור הדרכה המלווה את ההתנסות בהוראה ומאפשר לסטודנטים לפתח מיומנות וכלים לפיתוח תכניות חינוכיות לאוכלוסיות רגילות ובעלות צרכים מיוחדים, להתאמת דרכי הוראה והערכה מותאמות, להיכרות עם דרכי תקשורת אלטרנטיבית וכן להיכרות עם תכניות לימודים וטכנולוגיות ייחודיות בחינוך הרגיל והמיוחד.
לימודי ההתנסות מתקיימים במסגרת המחלקה להוראה.
 
 

תנאי קבלה לתואר ראשון

על המכללה

הווי סטודנטיאלי

 

ימי לימוד לפי התמחות:

התמחות

שנה פדגוגית

ימי לימוד במכללה

יום התנסות מעשית

מקרא,

מתמטיקה,

טבע,

ספרות

א

א, ה

ב או ד

ב-ג

א, ה

ב ו-ד

ד

ד, ה

אנגלית

א

א, ה, ד

ב או ד

ב-ג

א, ה

ב ו-ד

ד

ד, ה

 
 
נוסף לכך, לימודי אנגלית לרמת פטור ולימודי עברית יילמדו בהתאם לרמת הסטודנט
מידע זה נתון לשינויים וייתכן שיבוצעו בו התאמות
 

מועדי תחילת לימודים:

אוקטובר, סמסטר אביב

משך הלימודים:

4 שנים, בשנה הרביעית ישולב סטאז' בהוראה


שכר לימוד:

100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.
 
לצפייה בלוח אקדמי לחץ כאןרישום מקוון