הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לבית ספר העל יסודי


:ראשת התכנית
ד"ר אורלי הבל

ראש תוכנית תואר ראשון בחינוך תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לבית ספר העל יסודי - מיוחד

דוא"ל:

orlyh@levinsky.ac.il

מזכירות סטודנטים:
03-6902499
טלפון (למתעניינים)
03-6901690


תואר ראשון בתכנית המשלבת הוראה לבית הספר העל-יסודי
בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד (כפל הסמכה)

 
 

תואר : תואר ראשון .B.Ed בהתמחות חינוך מיוחד ובהתמחות נבחרת

תעודה: תעודת הוראה בחינוך מיוחד בין-מסלולי א'-י"ב

תעודה: תעודת הוראה בהתמחות נבחרת לבית הספר העל-יסודי ז'-י'מבנה תכנית הלימודים תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לבית ספר העל יסודי:

התכנית לתואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך המיוחד מורכבת מ-3 חלקים מרכזיים:

לימודי חינוך

לימודי חינוך מהווים את התשתית העיונית המשותפת לכל המתכשרים להוראה ונגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד, תכנון לימודים והערכה ומחשבת החינוך. קורסים לדוגמה: "היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים בעבודת המחנך"; "גישות ותפיסות ערך השונות בכיתה ההטרוגנית"; "הקבוצה כמערכת חברתית"; "המורה כמעריך"; "שיח ותיווך בתהליכי הוראה ולמידה"; "תיאוריות למידה וגישות בתכנון לימודים" ועוד. לימודי החינוך מתקיימים במסגרת החוג לחינוך.


לימודי התמחות בחינוך מיוחד

התמחות בחינוך המיוחד

לימודי החינוך המיוחד לתואר ראשון (B.Ed.) מיועדים להכשיר מחנכים מומחים לתהליכי למידה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים בכל רצף המסגרות החינוכיות ממסגרות חינוכיות רגילות ועד למסגרות חינוך מיוחד המיועדות לתלמידים עם לקויות מורכבות בגילאי 21-6. במסגרות הרגילות לומדים הסטודנטים להטמיע דרכי הוראה המעצימות את השתתפותם ושילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות או בכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים. בבתי הספר לחינוך לומדים הסטודנטים לפתח סביבות הוראה מונגשות, עתירות טכנולוגיה ולהטמיע דרכי הוראה המעצימות את השתתפותו של כל תלמיד עם צרכים מיוחדים בקבוצת השווים בכיתה.


התמחות נוספת לבחירה

תחום לימודי ההתמחות בחוגים השנים במכללה הוא מרכיב מרכזי בהכשרה של הסטודנטים להוראה. ההתמחות כוללת למידה אקדמית של תחום הדעת הנבחר על ידי הסטודנט הכוללת למידה של קורסי מבואות, שיעורים מתקדמים וסמינריון, תוך למידה מעמיקה של סוגיות הקשורות בהוראת המקצוע, קשיים בהוראת תחום הדעת, תכנון לימודים והערכה בתחום הדעת ועוד. התכנית המשלבת חינוך מיוחד בעל-יסודי מאפשרת בחירה של תחום דעת בהומניסטיקה: מקרא, לשון, ספרות עברית.

תכנית ההכשרה מדגישה את הקשר ואת הזיקות בין מרכיבי ההכשרה השונים: לימודי חינוך והוראה בדגש על בני גיל בית הספר העל יסודי, לימודי התמחות בתחום דעת נבחר והתנסות בהוראה במסגרות חינוכיות של החינוך הרגיל המשלבות חינוך מיוחד ומסגרות של החינוך המיוחד. במהלך ההכשרה הסטודנטים מתנסים במסגרת החינוך הרגיל, בהוראת תחום הדעת שנבחר בהתמחות למגוון אוכלוסיות בכיתה ההטרוגנית. כמו כן, הסטודנטים מתנסים במסגרות המיוחדות של החינוך המיוחד ובהוראת תחום הדעת שנבחר בהתמחות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, המשולבים בכיתות הרגילות. בכל אחת משנות הלימוד נלמד שיעור הדרכה המלווה את ההתנסות בהוראה ומאפשר לסטודנטים לפתח מיומנות וכלים לפיתוח תכניות חינוכיות לאוכלוסיות רגילות ועם צרכים מיוחדים, להתאמת דרכי הוראה והערכה מותאמות, להיכרות עם דרכי תקשורת אלטרנטיבית וכן להיכרות עם תכניות לימודים וטכנולוגיות ייחודיות בחינוך הרגיל והמיוחד. לימודי ההתנסות מתקיימים במסגרת המחלקה להוראה.


 

תנאי קבלה לתואר ראשון

על המכללה

הווי סטודנטיאלי

 

ימי לימוד לפי התמחות:

התמחות

שנה פדגוגית

ימי לימוד במכללה

יום התנסות מעשית

לשון

א

א, ב, ה

ב או ד

ב-ג

א, ב, ד

ב ו-ה

ד

א, ד

ספרות

א

א, ה, ד

ב או ד

ב-ג

א, ה

ב ו-ד

ד

ד, ה

מקרא

א

א, ה

ב או ד

ב-ג

א, ה

ב ו-ד

ד

ד, ה

 
 

נוסף לכך, לימודי אנגלית לרמת פטור ולימודי עברית יילמדו בהתאם לרמת הסטודנט

מידע זה נתון לשינויים וייתכן שיבוצעו בו התאמות
 

מועדי תחילת לימודים:

אוקטובר, סמסטר אביב
 
 

משך הלימודים:

4 שנים, בשנה הרביעית ישולב סטאז' בהוראה


שכר לימוד:

100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.
 הרשמה לתואר שני בחינוך בעיצומה