הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לבית ספר העל יסודי


:ראשת התכנית
ד"ר אורלי הבל

ראש תוכנית תואר ראשון בחינוך מיוחד

דוא"ל :

orlyh@levinsky.ac.il

מזכירות סטודנטים:
03-6902499
טלפון (למתעניינים)
03-6901690


תואר ראשון בתכנית המשלבת הוראה לבית הספר העל-יסודי
בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד (כפל הסמכה)
 
 

תואר : תואר ראשון .B.Ed בהתמחות חינוך מיוחד ובהתמחות נבחרת

תעודה: תעודת הוראה בחינוך מיוחד בין-מסלולי א'-י"ב

תעודה: תעודת הוראה בהתמחות נבחרת לבית הספר העל-יסודי ז'-י'מבנה תכנית הלימודים:

התכנית לתואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך המיוחד מורכבת מ-3 חלקים מרכזיים:
לימודי חינוך

לימודי החוג ממוקדים בהכשרת מומחים לתהליכי למידה, עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכל המסגרות החינוכיות: מסגרות סגרגטיביות, כגון: פיגור, ליקויי למידה רב-בעייתיים, ליקויי תקשורת, הפרעות התנהגות ועוד, וכן מסגרות המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. חלקה האחד של התכנית (שנים א-ג) מכוון לביסוס תשתית ידע כללית בתחום החינוך מיוחד, תוך התמקדות בהכרת מאפייני האוכלוסיות והלקויות בחינוך המיוחד (פיגור, אוטיזם, ליקויי למידה ועוד); הכרת חוק החינוך המיוחד ותכנית השילוב; אופני התמודדות בתחום הלימודי/החברתי/הרגשי; הסטודנטים יתנסו בביסוס מומחיות בבניית תכנית לימוד יחידנית (איתור קשיים ובניית תכנית התערבות). חלקה השני של התכנית נלמד בשנה ד' ומאפשר העמקה בלקויות מורכבות על-פי בחירת הסטודנט באחד התחומים: הספקטרום האוטיסטי/הפרעות רגשיות והפרעות התנהגות/הפרעות קשב וריכוז. קורסים לדוגמה: "אוכלוסיות בחינוך המיוחד"; "תלמידים על הספקטרום האוטיסטי - דרכי טיפול ותכניות התערבות"; "ילדים עם פיגור"; "יישום, ניתוח והערכה של מודלים בכשירות חברתית"; "לקויות שפה ודיבור"; "תכניות לימודים בחינוך מיוחד ועוד.

לימודי החינוך מתקיימים במסגרת החוג לחינוך. להרחבה על חוג זה לחץ כאן


לימודי התמחות

התמחות בחינוך המיוחד

בחינוך המיוחד יוכשרו הסטודנטים להובלת תהליכי שילוב והוראה של ילדים בגיל הרך במסגרות גניות של החינוך המיוחד והחינוך הרגיל. חלקה האחד של התכנית נלמד בשנים א-ב ומכוון לביסוס תשתית ידע כללית בתחום החינוך המיוחד בכלל ובגיל הרך בפרט, תוך התמקדות בהכרת מאפייני האוכלוסיות והלקויות בחינוך המיוחד, הכרת חוק החינוך המיוחד ותכנית השילוב, ואופני ההתמודדות בתחום הלימודי/החברתי/הרגשי. כמו כן, הסטודנטים יתנסו בביסוס מומחיות בבניית תכנית לימוד יחידנית (איתור קשיים ובניית תכנית התערבות). חלקה השני של התכנית נלמד בשנה ג' ומאפשר העמקה בלקויות מורכבות על-פי בחירת הסטודנט באחד מהתחומים: הספקטרום האוטיסטי/הפרעות רגשיות והפרעות התנהגות או לקויות חושיות מורכבות והתנסות בעבודת צוות לבניית תכניות ייחודיות לילדים המשולבים בגנים רגילים. הקורסים הנלמדים בתכנית מערבים הטמעה של טכנולוגיות עדכניות להנגשת הסביבה הלימודית, למשל שימוש באייפד, ושמות דגש במקומה של הגננת כמובילה צוות בין-מקצועי הכולל הורים ומטפלים פרה-רפואיים.


התמחות נוספת לבחירה

תחום לימודי ההתמחות בחוגים השנים במכללה מהווים מרכיב מרכזי בהכשרה של הסטודנטים להוראה. ההתמחות כוללת למידה אקדמית של תחום הדעת הנבחר על ידי הסטודנט הכוללת למידה של קורסי מבואות, שיעורים מתקדמים וסמינריון, תוך למידה מעמיקה של סוגיות הקשורות בהוראת המקצוע, קשיים בהוראת תחום הדעת, תכנון לימודים והערכה בתחום הדעת ועוד. התכנית המשלבת חינוך מיוחד בעל-יסודי מאפשרת בחירה של תחום דעת בהומניסטיקה:

- תנ"ך

- לשון

- ספרות עברית


התנסות בהוראה

תכנית ההכשרה מדגישה את הקשר ואת הזיקות בין מרכיבי ההכשרה השונים: לימודי חינוך והוראה בדגש על בני גיל בית הספר היסודי, לימודי התמחות בתחום דעת נבחר והתנסות בהוראה במסגרות חינוכיות של החינוך הרגיל המשלבות חינוך מיוחד ומסגרות של החינוך המיוחד. במהלך ההכשרה הסטודנטים מתנסים במסגרת החינוך הרגיל, בהוראת תחום הדעת שנבחר בהתמחות למגוון אוכלוסיות בכיתה ההטרוגנית. כמו כן, הסטודנטים מתנסים במסגרות המיוחדות של החינוך המיוחד ובהוראת תחום הדעת שנבחר בהתמחות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, המשולבים בכיתות הרגילות. בכל אחת משנות הלימוד נלמד שיעור הדרכה המלווה את ההתנסות בהוראה ומאפשר לסטודנטים לפתח מיומנות וכלים לפיתוח תכניות חינוכיות לאוכלוסיות רגילות ובעלות צרכים מיוחדים, להתאמת דרכי הוראה והערכה מותאמות, להיכרות עם דרכי תקשורת אלטרנטיבית וכן להיכרות עם תכניות לימודים וטכנולוגיות ייחודיות בחינוך הרגיל והמיוחד.

לימודי ההתנסות מתקיימים במסגרת המחלקה להוראה. להרחבה על מחלקה זו לחץ כאן

 
ימי לימוד לפי התמחות:

התמחות

שנה פדגוגית

ימי לימוד במכללה

יום התנסות מעשית

לשון

א

א, ב, ה

ב או ד

ב-ג

א, ב, ד

ב ו-ה

ד

א, ד

ספרות

א

א, ה, ד

ב או ד

ב-ג

א, ה

ב ו-ד

ד

ד, ה

מקרא

א

א, ה

ב או ד

ב-ג

א, ה

ב ו-ד

ד

ד, ה

 

בנוסף, לימודי אנגלית לרמת פטור ולימודי עברית יילמדו בהתאם לרמת הסטודנט

מידע זה נתון לשינויים וייתכן שיבוצעו בו התאמות

ט.ל.ח


מועדי תחילת לימודים: אוקטובר, סמסטר אביב

 
לצפייה בלוח אקדמי לחץ כאן
 

משך הלימודים:

4 שנים, בשנה הרביעית ישולב סטאז' בהוראה


שכר לימוד:

100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.
 רישום מקוון