הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

החוג לגיל הרך

ראש החוג

ד"ר עינת קרן

einatk@levinsky.ac.il
אודות החוג

הבסיס הרעיוני של החוג לגיל הרך מושתת על תפיסת עולם הומניסטית, המדגישה סוגיות ערכיות, חברתיות ותרבותיות בחברה רב תרבותית. התכנית, המבוססת על תפיסה מערכתית ועל גישה התפתחותית אקולוגית לגיל הרך, משלבת למידה אקדמית עם למידה מעשית בשדה ומכוונת לטיפוח אנשי חינוך מעורבים, פעילים ומשפיעים.


לחוג מספר מטרות מרכזיות:

  1. להגדיל את מחויבותם של בוגריו לתרום באופן מושכל לרווחתם של ילדים באשר הם.
  2. להעניק לבוגריו ידע וכישורים, אשר יסייעו להם להצמיח ילדים צעירים כבני אדם אוטונומיים ולהפיץ ידע זה בסביבתם הטבעית.
  3. ליצור בסיס ידע משותף, שפה משותפת והידברות מקצועית בקרב בוגריו, בכדי לקדםמטרות חינוכיות, חברתיות ומחקריות עבור ילדים וילדות בגיל הרך.

למימוש מטרות אלה, החוג לגיל הרך מבקש לקדם אצל הסטודנטים ידע וכישורים, אשר ידרבנו אותם לתרום באופן ישיר ועקיף לבניית סביבות חיים (ביתיות, שכונתיות, חינוכיות) שבהן יוכלו ילדים בגיל הרך לחיות, להתפתח, לחקור וללמוד בבטחה.

לימודי החינוך בחוג לגיל הרך מדגישים מספר רעיונות תוכניים מרכזיים: את היות הילד שותף פעיל בתהליכי התפתחותו ולמידתו מתוך יחסי גומלין מורכבים עם מעגלי השפעה חברתיים, תרבותיים, היסטוריים ופוליטיים; את יחסי הגומלין בין תחומי התפקוד של הילד ואת החשיבות המכרעת של מערכות הקשרים הבין-אישיים שהוא מקיים עם הוריו, עם עמיתים ועם מחנכים ואת תהליכי הלמידה, בכלל, ותהליכי ההתפתחות והלמידה של השפה הדבורה והכתובה בפרט.

מימוש חזונו של החוג בא לידי ביטוי בפיתוח המקצועי של אנשי החינוך בגיל הרך, פיתוח המדגיש עבודה בתכנון צומח, הכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים, ביסוס אינטראקציות איכותיות עם ילדים, עבודה בקבוצות עבודה קבועות, קטנות והטרוגניות, ועוד.


על תכנית הלימודים
לימודי הוראה לגיל הרך בחוג נלמדים במסגרת התמחות בתכנית ההכשרה לגיל הרך (לבני גיל לידה-6) או בתכנית ההכשרה המשלבת חינוך מיוחד בגיל הרך (גן-חמ"ד). לימודי החוג נלמדים בהיקף של 26 ש"ש לאורך ארבע שנות ההכשרה ומשולבים בהתנסות בהוראה במערכת גני הילדים של החינוך הרגיל ושל החינוך המיוחד (בתכנית גן-חמ"ד).
לימודי החוג מאפשרים לסטודנטים לפתח הבנה של מורכבותם של תהליכי התחנכות בגיל הרך. הם מכוונים לפיתוח ידע על למידה, על הוראה, על אתיקה וכן הבנה של התפתחות ילדים בגיל הרך ושל צרכיהם בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים. בחוג נלמדים תכנים הקשורים להתפתחות הילד בגיל הרך, תוך העמקה בנושאי הסתגלות, צרכים ייחודיים של ילדים, כשירות חברתית, רכישת שפה דבורה וכתובה, רכישת שפה מתמטית, מקרא, מורשת ותרבות. בנוסף, משולבים בחוג קורסים בתחומים הרלוונטיים לעבודת הגננת (כגון: מוזיקה, תנועה, אמנות ועוד) ולעבודת המורה בכיתות א'-ב'.

קורסים לדוגמה: "התינוק והפעוט: התפתחות, טיפוח, חינוך"; "היבטים פילוסופיים בספרות ילדים"; "ניצני רב-אוריינות: אוריינות לשונית, אוריינות חזותית ואוריינות מוזיקלית"; "שיח מתמטי בגן"; "חקר הגן כסביבת חיים מחנכת ומטפחת"; "קשיים התפתחותיים ודרכי התמודדות ושילוב"; "תכנון, למידה, רפלקציה והערכה בכיתות א'-ב'"; "ראשית הקריאה והכתיבה" ועוד. במהלך הלימודים מוצעים קורסים לבחירה.
הרשמה לתואר שני בחינוך בעיצומה