מכללת לוינסקי קמפוס אילת

מכללת לוינסקי קמפוס אילת

הסבת אקדמאים להוראה

מרכז ייעוץ והרשמה: (למתעניינים)

טלפון: 03-6901690

פקס : 03-6902423

info@levinsky.ac.il


מכללת לוינסקי לחינוך, מוסד אקדמי בעל ניסיון רב שנים בהסבת אקדמאים להוראה, רואה באקדמאים קבוצת לומדים איכותית וייחודית שבוחרת בחינוך מתוך תחושה של ייעוד ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך.


תפיסת העולם המנחה את תכנית ההסבה להוראה היא שהלומד המבוגר צבר ניסיון חיים והשכלה אקדמית קודמת ואלה מהווים בסיס לתהליכי למידה והכשרה משמעותיים בלימודי הוראה לאקדמאים.


בוגרי תכניות הסבת אקדמאים משתלבים בעבודה במגוון מסגרות במערכת החינוך, במסגרות פרטיות, במסגרות קהילתיות ועוד.
תכנית ההסבה להוראה מותאמת לצרכי הלומדים, תוך התחשבות בעובדת היותם אנשים עובדים ובעלי משפחות. התכנית איכותית ומציעה לבחירה תחומי התמחות גילאים ותוכניים.
תכניות הלימודים ללימודי הוראה לאקדמאים מגוונות ומשלבות למידה עיונית לצד התנסות בהוראה במסגרות חינוכיות. תכניות הסבה להוראה מוצעות לבחירת הסטודנט, בהתאם לתכניות ההכשרה וההתמחויות הקיימות במכללה בתחומי דעת שונים. הסטודנט מתנסה במהלך לימודיו בדרכי הוראה ולמידה מגוונות, הכוללות שיעורים עיוניים, למידה פעילה, למידה בקבוצות, קבוצות חקר, למידה בסדנאות, למידה מרחוק בקורסים מקוונים, סיורים למוסדות חינוך ייחודיים ועוד.


מרכיבי ההכשרה של הסבה להוראה הינם :

לימודי התמחות בתחום דעת לימודי הוראה לאקדמאים בתכנית ההכשרה מהווים מרכיב מרכזי בתהליך ההכשרה. לימודי ההתמחות מבקשים לבסס את הידע של הסטודנטים בתחום הדעת ומדגישים את פיתוח החשיבה של הסטודנט בתחום ואת הקשר שבין ידע תחום הדעת לבין דרכי ההוראה בכיתה ההטרוגנית.


לימודי חינוך והוראה - הסבת אקדמאים להוראה

קורסי חינוך - מהווים תשתית עיונית המשותפת לכל המתכשרים להוראה והם נגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד, ומחשבת החינוך. לימודי החינוך מאפשרים לפתח הבנה על מורכבות תהליכי למידה במסגרות חינוכיות שונות. הם מכוונים לפיתוח ידע על למידה, הוראה, אתיקה והבנה של התפתחות ילדים וצרכיהם בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים.


התנסות בהוראה והדרכה - התנסות בהוראה בתכניות הסבת אקדמאים מתקיימת במסגרות של בתי הספר היסודי, העל-יסודי וגני הילדים בחינוך הרגיל והמיוחד, כל סטודנט על פי תכנית ההכשרה בה בחר. הסטודנטים שותפים מלאים לחיי בית-הספר ומעורבים בישיבות הצוותים החינוכיים והמקצועיים. ההתנסות בהוראה מלווה בתמיכה של מדריכים מתודיים המלווים את הסטודנטים בבתי הספר, מסייעים בתכנון שיעורים, בצפייה ובמתן משוב לשם שיפור יכולות ההוראה. בנוסף, בכל אחת משנות הלימוד נלמד שיעור הדרכה המלווה את ההתנסות. שיעורי ההדרכה עוסקים בהתמודדות עם קשיים בהוראת תחום הדעת ובניתוח אירועים, שעולים במהלך ההתנסות של הסטודנטים בהוראת נושאים שונים בכיתה, ידע הקשור בדרכי הוראת המקצוע, תכנון לימודים והערכה בזיקה לתכניות הלימודים בבתי הספר ובהלימה לצרכים הייחודיים אוכלוסיות שונות של תלמידים בכיתה ההטרוגנית.


לתשומת לב הסטודנטים - קבלת ציון 'עובר' בקורס 'התנסות בהוראה' בתום סמסטר א' מהווה תנאי להמשך הלימודים.


למה בלוינסקי?
 
  • כי בלוינסקי מושם דגש על התנסות בהוראה, בהיקף רחב, בליווי, בהנחיה ובהדרכה מקצועית מעולים;
  • בלוינסקי קיימת מסורת של הכשרת מורים מחד גיסא, וחדשנות במחקר ובמעשה ההוראה והחינוך, מאידך גיסא;
  • כי אכפת לנו ואנחנו מעוניינים לסייע למערכת החינוך לקלוט מורים מעולים!
  • כי אנחנו מאמינים ביכולותיהם של אנשים המצויים בחיפוש אחר "קריירה שנייה" להיות לומדים רציניים ומורים טובים;
  • כי אנחנו מבינים את הצורך בהענקת אוזן קשבת, ובהיענות לצרכים אישיים;
  • כי התכניות אצלנו מאפשרות פריסה של לימודים על-פי קצב למידה אישי;
  • כי בלוינסקי ניתן לשלב בתכנית הלימודים קורסים בלמידה מרחוק (להגמשת מסגרות הזמן והמקום של הלמידה).

רישום מקוון