אגודת ידידי מכללת לוינסקי

אגודת ידידי מכללת לוינסקי

אגודת ידידי מכללת לוינסקי

יושב ראש:

יעודכן לאחר הבחירות הקרובות
 
 

ועד המנהל

בקרוב יעודכן, יו"ר אגודת ידידי לוינסקי

ברגמן עמי

פורטר נגה

שמר הילל

 

 

 

 

 
----------  

ועדת ביקורת

בכרך בני

הולנדר עמי, עו"ד

 
----------  

יועצים

משרד עו"ד ש. פרידמן

בירנבוים אלי, רו"ח

רבינוביץ דודו, רו"ח

 

----------  

חברי עמותת ידידי מכללת לוינסקי

 

אדיר ישראל

אדלר ראובן
אוהד עוזיאל

איזקסון מירון

אלוני יפתח , אדר'

אנזל משה, עו"ד

ביהר הווארד

ביהר לין, ד"ר
בלר מיכל, פרופ'

בן-ארי אורי

בן-מנחם עליזה

בר-נתן יוסף

גוטגולד יהודית

גילרמן-הראל קרן

גרוסמן שלמה, פרופ'
הלל צחי
וינטר (ברנרדו) דב
ועקנין ערן

זינגר אורן

זיתן אבי

טייטל גבי
יובל פרנקל

יוסטמן משה, פרופ'

 

כהן אילי
כץ אבי

מור-אבי ענת , אדר'

מריץ יפה

נאור מרגלית

נאמן אייבי

סיימון נטע

עמנואל ליאורה, ד"ר 

פומגרין חנן, אדר'

פורטר בועז, פרופ'
פרי יורם, פרופ'

פרי פנינה, ד"ר

קדם יעקב, פרופ'

קופלר תיאו
קידר אלי

קיפניס ציונה

קלושינר יוסף
קליש רמי

רוכלי אברהם , ד"ר

רפפורט שרה

שחר ניצה, ד"ר
שיינפלד קובי

שלמה עמנואל 

תמיר דפנה

----------  
רישום מקוון