אגודת ידידי מכללת לוינסקי

אגודת ידידי מכללת לוינסקי

צור קשרתדי נחמד - יו"ר Tadi Nehmad - Chairman
---

אורה רייס

Ora Reiss

ראש לשכת נשיאת המכללה

Head of President's Office

טל: Tel: 03-6902403

Fax: 03-6901654 :פקס

reisso@levinsky.ac.il

president@levinsky.ac.il

---

שושנה פרסיץ 15, תל-אביב 6937808

15 Shoshana Persitz St., Tel-Aviv 6937808, Israel