הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה בחינוך מיוחד לכיתות א'-י"ב

אודות התכנית בהסבת אקדמאים ותעודת הוראה לאקדמאים

 
התוכנית מיועדת להכשיר מחנכים מומחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בכל המסגרות החינוכיות, בטווח הגילאים 21-6 ובאוכלוסיות מיוחדות כגון: פיגור, ליקויי למידה רב-בעיתיים, ליקויי תקשורת, ליקויי חושים, הפרעות רגשיות והתנהגותיות.
 
דגש מיוחד מושם על ההכשרה למסגרות המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות, בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ובמסגרות נוספות כגון: מתי"א (מרכזי תמיכה יישוביים ואזורים).

מבנה התוכנית

היקף התוכנית – 1-2 שנים, ניתן לפרוס עד 5 שנים.
 

מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

11 שעות שנתיות (ש"ש) – 14 נ"ז

עד 7 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"ז

אין

התנסות

12 שעות שנתיות (ש"ש) – 12 נ"ז

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי חינוך מיוחד

23 שעות שנתיות (ש"ש) – 26 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

לימודי התמחות נוספת

15 שעות שנתיות (ש"ש) – 15 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

*התוכנית הינה אישית


* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.

אקדמאים, בלימודי הוראה לאקדמאים, יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים .

סטאז' (התמחות בהוראה)
 
בתום תקופת הלימודים (לאחר קבלת תעודת הוראה לאקדמאים) סטודנטים המעוניינים להשתלב בהוראה במערכת החינוך חייבים בשנת התמחות (סטאז'). לאחר השלמת הסטאז' מוענק רישיון ההוראה מטעם משרד החינוך.

ימי לימוד בהסבת אקדמאים
 
בהתאם לקביעת מערכת אישית

תנאי קבלה
 
תואר ראשון בממוצע 75ומעלה במדעים מדויקים.

תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בשאר התחומים.

בכפוף לתקנון המכללה, להנחיות המועצה להשכלה גבוהה
הסבת אקדמאים | הסבת אקדמאים להוראה | תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה לאקדמאים

רישום מקוון