הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה בחינוך מיוחד לכיתות א'-י"ב

אודות התכנית בהסבת אקדמאים ותעודת הוראה לאקדמאים
התכנית מיועדת להכשיר מחנכים מומחים לילדים עם צרכים מיוחדים בכל המסגרות החינוכיות, בטווח הגילים 21-6 ובאוכלוסיות מיוחדות כגון: פיגור, ליקויי למידה רב-בעיתיים, ליקויי תקשורת, ליקויי חושים, הפרעות רגשיות והתנהגותיות. דגש מיוחד מושם על ההכשרה למסגרות המשלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות, בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ובמסגרות נוספות כגון: מתי"א (מרכזי תמיכה יישוביים ואזוריים).
 

מבנה התכנית

היקף התכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.
 

מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

11 שעות שנתיות (ש"ש) – 14 נ"ז

עד 7 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"ז

אין

התנסות

12 שעות שנתיות (ש"ש) – 12 נ"ז

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי חינוך מיוחד

23 שעות שנתיות (ש"ש) – 26 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

לימודי התמחות נוספת

15 שעות שנתיות (ש"ש) – 15 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

 


* התכנית אישית.

* כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.

* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

הסבת אקדמאים | הסבת אקדמאים להוראה | תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה לאקדמאים

הרשמה לתעודת הוראה בעיצומה