הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה רב גילאית (לכיתות ג' – י')

 
תעודת הוראה בעברית כשפה נוספת (רב גילי: ג-י) – הסבת אקדמאים

אודות התכנית

התכנית מיועדת להכשיר אקדמאים להוראת עברית כשפה נוספת בכיתות ג-י. במסגרת התכנית יחשפו הלומדים להיבטים הרב-לשוניים והרב-תרבותיים המאפיינים אוכלוסיות רחבות בארץ (מגזר ערבי, עולים חדשים ועוד). תעודת הוראה במסלול רב-גילי מאפשרת לבוגרים ללמד הן בבית הספר היסודי והן בבית הספר העל-יסודי.

התכנית מתאימה גם להוראת עברית כשפה נוספת בחינוך מבוגרים באולפנים ולהוראת עברית בתפוצות.

התכנית מוצעת גם לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה המבקשים לקבל תעודת הוראה נוספת בעברית כשפה נוספת.


לפרטים נוספים על לימודי הוראת העברית כשפה שנייה

 
היקף לימודי הרחבת הסמכה נקבע בהתאם לניסיון שיש למורה בהוראה בפועל ובהתאם לבסיס הדיסציפלינארי הקודם שלו. לאור זאת, תהיה הכרה בלימודים הדיסציפלינאריים הקודמים לפי תכנית אישית, והפחת שעות ההתנסות, הפדגוגיה והמתודיקה. ראה בהמשך.

מבנה התכנית
היקף התכנית 1–2 שנים. ניתן לפרוס עד 5 שנים.
 

מרכיבי התכנית

סה"כ שעות תכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

11 ש"ש

עד 4 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 ש"ש

התנסות

9 ש"ש: התנסות רב-גילית בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי יסוד

4 ש"ש

עד 2 ש"ש

 
  • התכנית הינה אישית (בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד).
  • אקדמאיים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

הרחבת הסמכה (תעודת הוראה נוספת):

מרכיבי התכנית

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

עד 4 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

2 ש"ש

התנסות

4 ש"ש

לימודי יסוד

עד 2 ש"ש


 
למי מיועדת התכנית:
  • למעוניינים ללמד עברית בבתי ספר ערביים.
  • למעוניינים ללמד מקצועות רבי-מלל בבתי ספר בהם אוכלוסיית התלמידים היא הטרוגנית, רב-תרבותית ורב-לשונית.
  • לאקדמאים בתחומים הומניסטיים (ספרות, לשון, מקרא) המעוניינים להעמיק את נושא השפה בחברה רב-תרבותית ולחזק את הקשר בין זהות, תרבות ושפה.
  • למורים המעוניינים בהרחבת הסמכה.
  • למעוניינים ללמד עברית למבוגרים לדוגמא: אולפנים.
  • למעוניינים לצאת לשליחות חינוכית בחו"ל ולעסוק בהוראת העברית בתפוצות (במחנות קיץ, בבתי ספר, בתנועות נוער ועוד).

סטאז':

* המעוניינים להשתלב במערכת החינוך חייבים בשנת התמחות (סטאז') בתום תקופת לימודי

ההוראה. לאחר השלמת הסטאז' מוענק רישיון הוראה מטעם משרד החינוך.

* בעלי תעודת הוראה הלומדים להרחבת הסמכה והמועסקים במשרד החינוך אינם נדרשים לסטאז'.

* סטודנט שאין ברשותו רישיון הוראה ואינו עובד במשרד החינוך שנתיים לפחות יחויב בסטאז'.


ימי לימוד בהסבת אקדמאים

בהתאם לקביעת מערכת אישית.


תנאי קבלה

- תואר ראשון בממוצע 75 ומעלה במדעים מדויקים.

- תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בשאר בתחומים.

 
* בכפוף לתקנון המכללה ולהנחיות המועצה להשכלה גבוהה

* כל הנאמר לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

רישום מקוון