הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה בעברית כשפה נוספת | תעודת הוראה רב גילאית (לכיתות ג' – י')

תעודת הוראה בעברית כשפה נוספת (רב גילי: ג-י) – הסבת אקדמאים

אודות התכנית

התכנית מיועדת להכשיר אקדמאים להוראת עברית כשפה נוספת בכיתות ג'-י'. במסגרת התכנית יחשפו הלומדים להיבטים הרב-לשוניים והרב-תרבותיים המאפיינים אוכלוסיות רחבות בארץ (מגזר ערבי, עולים חדשים ועוד). תעודת הוראה במסלול רב-גילי מאפשרת לבוגרים ללמד הן בבית הספר היסודי והן בבית הספר העל-יסודי.

התכנית מתאימה גם להוראת עברית כשפה נוספת בחינוך מבוגרים באולפנים ולהוראת עברית בתפוצות.

התכנית מוצעת גם לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה המבקשים לקבל תעודת הוראה נוספת בעברית כשפה נוספת.


לפרטים נוספים על לימודי הוראת העברית כשפה שנייה

 

מבנה התכנית תעודת הוראה בעברית כשפה נוספת

היקף התכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.
 

מרכיבי התכנית

סה"כ שעות תכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

11 ש"ש

עד 4 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 ש"ש

התנסות

9 ש"ש: התנסות רב-גילית בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי יסוד

4 ש"ש

עד 2 ש"ש

התמחות לשון

26 ש"ש

בהתאם ללימודים קודמים

 
  • התכנית אישית (בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד).
  • אקדמאיים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

הרחבת הסמכה (תעודת הוראה נוספת):

מרכיבי התכנית

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

עד 4 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

2 ש"ש

התנסות

4 ש"ש

לימודי יסוד

עד 2 ש"ש

התמחות לשון

26 ש"ש


 

למי מיועדת התכנית:

  • למעוניינים ללמד עברית בבתי ספר ערביים.
  • למעוניינים ללמד מקצועות רבי-מלל בבתי ספר בהם אוכלוסיית התלמידים היא הטרוגנית, רב-תרבותית ורב-לשונית.
  • לאקדמאים בתחומים הומניסטיים (ספרות, לשון, מקרא) המעוניינים להעמיק את נושא השפה בחברה רב-תרבותית ולחזק את הקשר בין זהות, תרבות ושפה.
  • למורים המעוניינים בהרחבת הסמכה.
  • למעוניינים ללמד עברית למבוגרים לדוגמה: אולפנים.
  • למעוניינים לצאת לשליחות חינוכית בחו"ל ולעסוק בהוראת העברית בתפוצות (במחנות קיץ, בבתי ספר, בתנועות נוער ועוד).
רישום מקוון