הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה לגיל הרך (לגילאי לידה – 6)

אודות התכנית בהסבת אקדמאים ותעודת הוראה לאקדמאים


התכנית מיועדת להסמכת גננות ומאפשרת לסטודנטים ללמוד ולהתנסות בהוראה בטווח הגילאים לידה עד גיל 6.


בחירה בתכנית לימודים זו מאפשרת השתלבות בעבודה במעונות, בגני טרום-חובה ובגני חובה.


מבנה התוכנית


היקף התוכנית – 1-2 שנים, ניתן לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.


מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

8 שעות שנתיות (ש"ש) - 10 נ"ז

עד 4 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"ז

אין

התנסות

12 שעות שנתיות (ש"ש) – 12 נ"ז

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי גיל הרך

18 שעות שנתיות (ש"ש) – 20 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

לימודי התמחות

15 שעות שנתיות (ש"ש) – 15 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

*התוכנית הינה אישית


*בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.


אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים .


סטאז' (התמחות בהוראה )


בתום תקופת לימודי הוראה לאקדמאים (לאחר קבלת תעודת ההוראה) סטודנטים המעוניינים להשתלב בהוראה במערכת החינוך חייבים בשנת התמחות (סטאז'). לאחר השלמת הסטאז' מוענק רישיון ההוראה מטעם משרד החינוך.


תנאי קבלה


תואר ראשון בממוצע 75ומעלה במדעים מדויקים.

תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בשאר בתחומים.

בכפוף לתקנון המכללה ולהנחיות המועצה להשכלה גבוהה


ימי לימוד בהסבת אקדמאים


בהתאם לקביעת מערכת אישית


הסבת אקדמאים | הסבת אקדמאים להוראה | תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה לאקדמאים

רישום מקוון