הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה לגיל הרך (לגילאי לידה – 6)

אודות התכנית בהסבת אקדמאים ותעודת הוראה לגיל הרך לאקדמאים

התכנית מיועדת להסמכת גננות ומאפשרת לסטודנטים ללמוד ולהתנסות בהוראה בטווח הגילים לידה עד 6. בחירה בתכנית לימודים זו מאפשרת השתלבות בעבודה במעונות, בגני טרום-חובה ובגני חובה.

 

מבנה התכנית

היקף התכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.


מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

8 שעות שנתיות (ש"ש) - 10 נ"ז

עד 4 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"ז

אין

התנסות

12 שעות שנתיות (ש"ש) – 12 נ"ז

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי גיל הרך

18 שעות שנתיות (ש"ש) – 20 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

לימודי התמחות

15 שעות שנתיות (ש"ש) – 15 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

 
 
* התכנית אישית.
 
* כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.
 

* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.


הסבת אקדמאים | הסבת אקדמאים להוראה | תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה לאקדמאים

רישום מקוון