הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה לבית הספר היסודי (לכיתות א' – ו')

אודות התכנית בהסבת אקדמאים ותעודת הוראה לאקדמאים


התוכנית מיועדת להכשרת מחנכים בכיתות של בית הספר היסודי. מחנכים אלה יהיו רגישים להיבטים ערכיים בתהליכי חינוך, בעלי ידע בתחום התמחותם מקצועיים ומיומנים בפיתוח סביבות למידה חדשניות ומאתגרות.

 

 


מבנה התוכנית


היקף התוכנית – 1-2 שנים, ניתן לפרוס עד 5 שנים


מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

13 שעות שנתיות (ש"ש) – 15 נ"ז

עד 7 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"ז

אין

התנסות

12 שעות שנתיות (ש"ש) – 12 נ"ז

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי התמחות

26 שעות שנתיות (ש"ש) – 26 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

*התוכנית הינה אישית


* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.

אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים .


לימודי התמחות


מהווים מרכיב משמעותי בתכנית ההכשרה של הסטודנטים להוראה לבית הספר היסודי.


הסטודנטים יוכלו לבחור להתמחות באחד מהתחומים הבאים: מתמטיקה ; טבע ומדעים ; ספרות עברית; תנ"ך; אנגלית.


סטאז'


בתום תקופת לימודי הוראה לאקדמאים (לאחר קבלת תעודת ההוראה) סטודנטים המעוניינים להשתלב בהוראה במערכת החינוך חייבים בשנת התמחות (סטאז').לאחר השלמת הסטאז' מוענק רישיון ההוראה מטעם משרד החינוך.


ימי לימוד בהסבת אקדמאים


בהתאם לקביעת מערכת אישית

 

 


תנאי קבלה


תואר ראשון בממוצע 75ומעלה במדעים מדויקים.

תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בשאר התחומים.

בכפוף לתקנון המכללה, להנחיות המועצה להשכלה גבוהה

 

הסבת אקדמאים | הסבת אקדמאים להוראה | תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה לאקדמאים

רישום מקוון