הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה לבית הספר היסודי (לכיתות א' – ו')

אודות התכנית בהסבת אקדמאים, תעודת הוראה ליסודי

התכנית מיועדת להכשרת מחנכים בכיתות של בית הספר היסודי. מחנכים אלה יהיו רגישים להיבטים ערכיים בתהליכי חינוך, בעלי ידע בתחום התמחותם מקצועיים ומיומנים בפיתוח סביבות למידה חדשניות ומאתגרות.

 

מבנה התכנית

היקף התכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.


מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

13 שעות שנתיות (ש"ש) – 15 נ"ז

עד 7 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"ז

אין

התנסות

12 שעות שנתיות (ש"ש) – 12 נ"ז

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי התמחות

26 שעות שנתיות (ש"ש) – 26 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

 

* התכנית תעודת הוראה ליסודי הינה אישית.

* כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.

* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

הסבת אקדמאים | הסבת אקדמאים להוראה | תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה לאקדמאים

הרשמה לתעודת הוראה בעיצומה