הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי (לכיתות ז' – י')

אודות התכנית בהסבת אקדמאים ותעודת הוראה לאקדמאים

 

 

 

 

 

התוכנית מיועדת להכשרת מחנכים לבית הספר העל יסודי. מחנכים אלה יהיו רגישים להיבטים הערכיים והאתיים הקשורים לתהליכי חינוך של מתבגרים במערכת הבית ספרית, בעלי ידע בתחומי התמחותם ומקצועיים בפיתוח סביבות למידה חדשניות ומאתגרות.


היקף התוכנית


היקף התוכנית 1-2 שנים, ניתן לפרוס את הלימודים עד 5 שנים


מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

11 שעות שנתיות (ש"ש) – 13 נ"ז

עד 7 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"ז

אין

התנסות

6 שעות שנתיות (ש"ש) – 6 נ"ז

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי התמחות

26 שעות שנתיות (ש"ש) – 26 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

*התוכנית הינה אישית


* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.


אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים .


לימודי התמחות


מהווים מרכיב מרכזי בתהליך ההכשרה.


הסטודנטים יוכלו לבחור באחד מהתחומים הבאים: מתמטיקה, ביולוגיה, ספרות עברית, תנ"ך, אנגלית ולשון .


סטאז'


בתום תקופת הלימודים(לאחר קבלת תעודת ההוראה) סטודנטים המעוניינים להשתלב בהוראה במערכת החינוך חייבים בשנת התמחות (סטאז').


לאחר השלמת הסטאז' מוענק רישיון ההוראה מטעם משרד החינוך.


ימי לימוד בהסבת אקדמאים


בהתאם לקביעת מערכת אישית


תנאי קבלה


תואר ראשון בממוצע 75ומעלה במדעים מדויקים.

תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בשאר התחומים.

בכפוף לתקנון המכללה, להנחיות המועצה להשכלה גבוהה

 הסבת אקדמאים | הסבת אקדמאים להוראה | תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה לאקדמאים

רישום מקוון