הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי (לכיתות ז' – י')

אודות התכנית בהסבת אקדמאים ותעודת הוראה לאקדמאים

התכנית תעודת הוראה לעל יסודי מיועדת להכשרת מחנכים לבית הספר העל יסודי. מחנכים אלה יהיו רגישים להיבטים הערכיים והאתיים הקשורים לתהליכי חינוך של מתבגרים במערכת הבית ספרית, בעלי ידע בתחומי התמחותם, ביניהם התמחות באנגלית,  ומקצועיים בפיתוח סביבות למידה חדשניות ומאתגרות.
 
 
 

מבנה התכנית

 

היקף התכנית: 2-1 שנים, אפשר לפרוס את הלימודים עד 5 שנים.

 

מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

הכרה בלימודים קודמים

לימודי חינוך

11 שעות שנתיות (ש"ש) – 13 נ"ז

עד 7 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה

4 שעות שנתיות (ש"ש) – 4 נ"ז

אין

התנסות

6 שעות שנתיות (ש"ש) – 6 נ"ז

בהתאם להתנסות קודמת

לימודי התמחות

26 שעות שנתיות (ש"ש) – 26 נ"ז

בהתאם ללימודים קודמים

 

* התכנית אישית.

* כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוה (מל"ג) ולהמלצות של מתווה אריאב.

* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים בהתחשב בלימודים קודמים.

הסבת אקדמאים | הסבת אקדמאים להוראה | תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה לאקדמאים

הרשמה לתעודת הוראה בעיצומה