תואר שני בחינוך

תואר שני בחינוך

תואר שני בחינוך

מרכז ייעוץ והרשמה (למתעניינים):

טלפון: 03-6901690 | פקס : 03-6902423
info@levinsky.ac.il

מינהל הסטודנטים:

טלפון: 03-6902499 | פקס: 03-6901628
office@levinsky.ac.il
 

הלימודים לקראת תואר שני בחינוך — .M.Ed המוצעים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך, מיועדים למורים ולגננות בעלי תואר ראשון בחינוך, שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית. מגמת הלימודים היא הרחבה והעמקה של הידע וההבנה של הלומדים בתחומים שלמדו לתואר ראשון בחינוך כדי לאפשר להם קידום מקצועי. לימודי תואר שני בחינוך שמים דגש על חשיבות הלמידה לאורך החיים המקצועיים של המורים, תוך קיום קשר קרוב בין הפרקטיקה והתיאוריות החדשניות ביותר בתחום החינוך. סביבות הלמידה שפותחו עבור הסטודנטים הלומדים תואר שני בחינוך משקפות גם הן את החדשנות והראשוניות המאפיינות את המכללה.התכניות
 • התכנית בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית
  לימודי תואר שני בחינוך בתכנית זו מיועדים למורים לשפות: לשון עברית כשפה ראשונה ושנייה (באולפנים או בבתי הספר), אנגלית כשפה זרה, ערבית כשפה ראשונה ושנייה ולמורים לספרות. התכנית עונה במיוחד על צרכים בתחום הכרת עמדות, גישות, תיאוריות ופרקטיקות חדשניות הנחוצים לרכזי חינוך לשוני, מתכנני לימודים בתחום הלשוני בשפות שונות, מורים לחינוך מיוחד המתמקדים בהיבטים לשוניים, מאבחנים דידקטיים ומת"ליות, קלינאי תקשורת העובדים במערכת החינוך (בעלי תעודת התאמה להוראה) וספרנים בעלי תעודת הוראה. אפשרות למסלול עם תזה

 • התכנית בהוראה ולמידה
  לימודי תואר שני בהוראה ולמידה מיועדים למורים בעלי ניסיון בהוראה במקצועות הלימוד השונים, השואפים להיות מורים מובילים במערכת החינוך. קידומם של המורים נעשה על ידי שדרוג המקצוענות שלהם בד בבד עם פיתוח תובנות ויכולות בתחומי המנהיגות והשינוי. שילוב זה נועד להכינם לתפקידי הובלה, ריכוז והדרכה בבית ספרם ובמערכת החינוך. אפשרות למסלול עם תזה

 • התכנית לחינוך מוסיקלי
  תכנית תואר שני בחינוך מוסיקלי מיועדת למורים למוסיקה המעוניינים להמשיך להתפתח בתחום התמחותם ולחולל בו שינוי. תכנית זו מציעה להם מסגרת אקדמית מאתגרת ותומכת להתפתחות מקצועית בהקשרי המעשה והעיון וכן מאפשרת ללומדים לטפח את כישוריהם כמבצעים, כמנצחים וכיוצרים. הלימודים בתכנית יאפשרו למורים למוסיקה לבחון תפיסות בין-תחומיות ורב-תרבותיות בהקשרי החינוך, המוסיקה והחינוך המוסיקלי לצורך פיתוח תפיסת עולמם ולצורך יישומן המושכל בדרכי עבודתם. אפשרות למסלול עם תזה

 • התכנית בגיל הרך
  התכנית ללימודי תואר שני בחינוך לגיל הרך מיועדת למורים ולגננות בגיל הרך המייעדים עצמם לתפקידים של ניהול מעונות יום, גני ילדים, אשכול גנים, חטיבות צעירות, מחלקות חינוך לגיל הרך בשלטון המקומי, בעיריות ובמשרד החינוך והכשרת מורי מורים בגיל הרך במכללות לחינוך. התכנית המוצעת עוסקת בהרחבה ובהעמקה בידע ההתפתחותי ובהכשרה ארגונית ומנהלית.
  אפשרות למסלול עם תזה

 • התכנית בחינוך מיוחד
  תכנית תואר שני בחינוך מיוחד מבקשת לתת מענה להתפתחויות התיאורטיות ולשינויים התפיסתיים והמעשיים שחלו בשנים האחרונות בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל. בעשורים האחרונים חל שינוי מהותי בתפיסת החינוך המיוחד עקב דרישה לשוויון זכויות לילדים עם מוגבלויות מתוך מטרה לאפשר סביבה חינוכית משלבת. רעיון השילוב מעמיד לפני קברניטי החינוך, המורים והמחנכים בכיתות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל את האתגר שבהתמודדות עם משימות רבות הקשורות ביישום השילוב. זהו הדגש המושם על לימודי התואר השני בחינוך בתכנית זו.

 • תכנית M.Teach
  תכנית הלימודים "מוסמך בהוראה" (M.Teach) מיועדת לאקדמאים חדורי רצון ומוטיבציה להוביל תהליכי עומק בשדה החינוך. התכנית פועלת לטובת פיתוח יכולת, ידע והבנה בהוראה בתחומי ההתמחות (מתמטיקה, אנגלית, לשון, מקרא, ביולוגיה, ספרות, מוסיקה), וכן פיתוח ידע והבנה תיאורטיים ומחקריים בהוראה ולמידה, תוך שימוש בסביבות למידה חדשניות. לצד הידע האקדמי והתיאורטי פועלת התכנית להעמקת הידע הפרקטי והיא מאפשרת התנסות מודרכת בהוראה בתחום ההתמחות בבית הספר העל-יסודי. התכנית מקנה לבוגרים תואר שני בהוראה ותעודת הוראה.

 • תכנית טיפול (תרפיה) במוסיקה M.A.A.T
  תרפיה במוסיקה או טיפול במוסיקה הוא מקצוע טיפולי פארא-רפואי, המשתמש במוסיקה כדי לענות על צרכים פיזיים, רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים של מטופלים בכל הגילים. תרפיה במוסיקה משפרת את איכות חייהם של אנשים בריאים ועונה על צרכים מיוחדים של ילדים ומבוגרים הלוקים במוגבלויות או במחלה. התעודה הניתנת בסיום לימודי תואר שני בתכנית טיפול (תרפיה) במוסיקה היא: טיפול באמצעות אמנויות בהתמחות טיפול במוסיקה Master of Art in Art Therapy M.A.A.T

הרשמה לתעודת הוראה בעיצומה