תואר ראשון בחינוך

תואר ראשון בחינוך

התמחות במתמטיקה | לימודי מתמטיקה | תעודת הוראה במתמטיקה בחוג מתמטיקה

ראש החוג

ד"ר יפים כץ

 

katzyafim@walla.com

 
 
 
 
 

אודות חוג התמחות במתמטיקה

החוג ללימודי מתמטיקה משתלב במבנה הלימודים של כל תכניות ההכשרה להוראה בתואר הראשון.

  • הוראת מתמטיקה בבית הספר העל-יסודי – הדגש מושם על לימודי מתמטיקה והוראת מתמטיקה ומתבסס על טכנולוגיות חדשניות. המורים למתמטיקה יוכלו לשמש גם כרכזי תקשוב בבתי הספר, תפקיד רב חשיבות, המוביל פדגוגיות חדשניות. תכנית הלימודים במכללה מאפשרת להעניק למורים את הידע, את הכלים ואת המיומנויות ללמד את מקצוע המתמטיקה באופן שייפתח אצל הלומדים יכולת חשיבה מקורית ויכולת תפיסה וניתוח.
  • הוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי - ההתמחות במתמטיקה משולבת בלימודי טכנולוגיות מידע. הדגש מושם על התמקצעות מורים, על למידת מתמטיקה המבוססת על פיתוח כישורים לפתרון בעיות, לגישות חקר ולפיתוח תובנה מתמטית.
  • הוראת מתמטיקה בחינוך המיוחד – הדגש בלימודי ההתמחות הוא על לקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה (דיסקלקוליה).

נקודת המוצא של התכנית היא שעל המורה למתמטיקה לדעת מהי מתמטיקה כתחום דעת מנקודת מבט אינטלקטואלית, תרבותית, חברתית ומדעית. לשם כך עליו להכיר פרקים מתולדות המתמטיקה, התפתחות של מושגים ולהתוודע לגישות שונות לפיתוח דרכי חשיבה במתמטיקה. הידע הנדרש לתעודת הוראה במתמטיקה כולל ידע מתמטי דיסציפלינרי עשיר, הכרת התכנים הנלמדים בבית הספר, הכרת דרכי הוראה מגוונות תוך שילוב טכנולוגיות דיגיטליות שונות, וכן הכרת תיאוריות עדכניות בתחום הלמידה והוראת המתמטיקה.


המרצים בחוג מייחסים חשיבות ללימודי מתמטיקה ברמה גבוהה, תוך מתן תשומת לב אישית לכל סטודנט וסטודנט, באווירה בלתי-פורמלית ונינוחה. הניסיון הרב שיש לנו בהכשרת מורים למתמטיקה, האווירה ותכנית הלימודים המגוונת מאפשרים לסטודנטים לימוד מהנה וצמיחה אישית בתהליך לימודיו לתעודת הוראה במתמטיקה.על תכנית הלימודים במתמטיקה

מספר שעות הלימוד הנדרש בחוג ללימודי מתמטיקה מותאם לתכניות ההכשרה ולתעודה לקראתה לומד הסטודנט.

  • בלימודי הוראת המתמטיקה לבית הספר העל-יסודי, לימודי ההתמחות בחוג מתמטיקה הם בהיקף של 56 ש"ש.
  • בלימודי הוראת המתמטיקה לבית הספר היסודי, לימודי ההתמחות במתמטיקה הם בהיקף של 26 ש"ש.
  • בתכנית המשלבת חינוך מיוחד בבית הספר היסודי, לימודי המתמטיקה הם בהיקף של 26 ש"ש.
  • נוסף לכך, מציע החוג לימודי תשתית בהיקף של חטיבה (15 ש"ש) לסטודנטים המתמחים בהוראה מתקנת במתמטיקה בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד.

בקורסים מגוון רחב של נושאים מכל תחומי הדעת של המתמטיקה והטכנולוגיה הדיגיטלית, כגון: אלגברה, גיאומטריה, תולדות המתמטיקה ומדע, מתמטיקה בדידה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטטיסטיקה מתמטית, תורת ההסתברות, תורת המספרים, אלגברה ליניארית, חקר נתונים, קורסים מתקדמים במתמטיקה מופשטת, סביבות עתירות טכנולוגיה, לימוד והוראת מתמטיקה בשילוב הטכנולוגיה דיגיטלית.


הקורסים בתחום שילוב הטכנולוגיה הדיגיטלית מתמקדים בהכרת טכנולוגיות חדשניות המאפשרות תהליכי למידה-הוראה פעילים, דרך התנסות עם אובייקטים מתמטיים מופשטים, העלאת השערות והסקת מסקנות. במסגרת ההתנסות בהוראה יתמחו הסטודנטים בשילוב הטכנולוגיה בהוראה - למידה מתמטיקה.

רוצה להיות מורה למתמטיקה?