בית הספר ללימודי המשך

בית הספר ללימודי המשך

הכשרת מדריכים ומנהלי קייטנות

מרכזת התכנית:
ז'אנה זייצ'יק

הכשרת מדריכים ומנהלי קייטנות - זאנה זייציק

דוא"ל :
jana.z@levinsky.ac.il
מזכירות:
03-6902482

תעודה: לעומדים בדרישות תוענק תעודת בוגר/ת התכנית להכשרת מנהלי קייטנות בגני ילדים ובבתי ספר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך ובאישור משרד החינוך, מינהל חברה ונוער.

על התכנית הכשרת מדריכים ומנהלי קייטנות:

התכנית מכשירה עתודה של אנשי חינוך אשר יוכלו לשמש בתפקיד מנהלי קייטנות בגני ילדים ובבתי ספר. התכנית נבנתה ופועלת באחריות מכללת לוינסקי לחינוך, מכללה להכשרת מורים המתמחה בנושאי חינוך, פדגוגיה וחברה.


מטרות התכנית:

 • להכשיר מנהיגות חדשה ומובילה של מנהלי קייטנות כאנשי חינוך
 • להקנות כישורים, מיומנויות וכלים לניהול, להובלה ולמנהיגות במסגרת הקייטנות
 • להבנות את הידע הפדגוגי, החינוכי והמינהלי הנדרש במסגרת תפקידיו של מנהל הקייטנה
 • להנחיל את הנהלים, הכללים והתקנות המחייבים את מנהל הקייטנה בעבודתו והמחייבים את הצוות שהוא מנהל

תכנית הלימודים:

א. חטיבת לימודי חינוך ופסיכולוגיה (30 שעות):

 • דרכים אפקטיביות בהדרכה חינוכית לילדים
 • מבוא לפסיכולוגיה חינוכית-התפתחותית לגיל הרך
 • מבוא לפסיכולוגיה חינוכית-התפתחותית לגיל הנעורים
 • מאפיינים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 • תפיסות חינוכיות לאורך ההיסטוריה – האסכולה החברתית, הקוגניטיבית, ההומניסטית, האישיותית וההתפתחותית

ב. חטיבת לימודי פדגוגיה ודידקטיקה (20 שעות):

 • אספקטים מרכזיים בעבודה עם ילדים בגיל גן–בית ספר יסודי
 • דרכים לעבודה חינוכית שיתופית
 • כלים לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 • האמנות, הספורט, המשחק והפעילות היצירתית ככלי לימודי

ג. חטיבת לימודי ניהול ומנהיגות (20 שעות):

 • ארגז כלים ניהולי - מודלים בתחום הניהול והמנהיגות
 • תקשורת בין-אישית משתפת ואפקטיבית
 • סגנונות מנהיגות, הובלת צוות והעצמת עובדים
 • פתרון קונפליקטים וגישור ככלים אפקטיביים לניהול

ד. חטיבת לימודי ניהול קייטנות (50 שעות):

 • הגדרות התפקיד והמטרות הנדרשות מבעל תפקיד של מנהל קייטנה
 • עקרונות בבניית תכנית חינוכית ערכית חברתית בקייטנה
 • מנהל הקייטנה ועבודתו מול בעלי תפקידים: בעלות הקייטנה; בקרי טיולים; בקרי בטיחות וגהות; פיקוח וכדומה
 • אופן ניהול תיק מנהל קייטנה וההתנהלות הנדרשת מול הרשות המקומית, מול משרד החינוך ומול גופים אחרים, כמו: משטרת ישראל, משרד הבריאות, כיבוי אש וכדומה
 • מפגשי למידה עם בעלי תפקידים רלוונטיים בתחום הקייטנות מהרשות המקומית וממשרד החינוך
 • שליטה בפרקי חוזר המנכ"ל לעניין קייטנות כולל משמעויותיו של חוק הקייטנות והתקנות הנלוות לו; הגדרות תפקיד של בעלי תפקידים בקייטנה: מדריך, מדריך מקצועי, מדריך ראשי, מדריך צעיר, רכז בטיחות בריאות ותברואה, רכז ביטחון ועוד

דרכי ההוראה בתכנית:

בתכנית הכשרת מדריכים ומנהלי קייטנות יופעלו דרכי הוראה מגוונות: הרצאות ודיונים, סדנאות, מפגשים עם בעלי תפקידים וניתוח התנסויות.


חובות הלומדים:

 • נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בשיעורים ובפעילויות
 • ביצוע משימות במהלך הלימודים
 • עמידה בהצלחה בדרישות התכנית

תנאי הקבלה לתכנית:

 • 12 שנות לימוד
 • 3 שנות ניסיון בעבודה עם ילדים

היקף התכנית:

התכנית בהיקף של 120 שעות אקדמיות וכוללת 20 מפגשים אשר יתקיימו בימי ד', בין השעות 15:00-20:00.

פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים
הכשרה לגנן וגננת בגן פרטי לימודי גננות