מעורבות חברתית  - תכנית דב"ש

מעורבות חברתית - תכנית דב"ש

מעורבות חברתית - תכנית דב"ש

ראש היחידה:

ד"ר ענבל בכר
a-bechar@inter.net.il

המשרד:

חדר 311 א' טל': 054-7655462
inbalbechar@gmail.com
 
תכנית זו מיועדת לסטודנטים בשנתון ב'.


סטודנטים יקרים,
 

דב"ש - דברים שרואים משם
בחזון מכללת לוינסקי לחינוך נכתב: "המכללה מאפשרת נגישות להשכלה גבוהה איכותית, המטפחת אנשי חינוך רגישים, חושבים, חוקרים, מובילים, יוזמים, יצירתיים ופעילים בקהילה". מוצגת כאן תפיסה הרואה במורים ובגננות אנשי חינוך המעורים בקהילה ובחברה, שמשקפת את העמדה העקרונית של מכללת לוינסקי לחינוך בנוגע להקשר, לדו-שיח ולהשפעה ההדדית שקיימת בין העולם האקדמי לחברה. מטרת תכנית דב"ש לפתח את תפיסת הגננת/המורה כמחנכת המעורבת בקהילה ובחברה כחלק מזהותה המקצועית והאקדמית. התכנית המוצעת יוצאת מנקודת הנחה כי שינוי חברתי משמעותי ייעשה בידי אנשי חינוך ולפיכך היא מבקשת להרחיב את תפיסת ההכשרה ולראות במורה לא רק כמי שמלמדת ומשפיעה בסביבת ההוראה הקרובה שלה, אלא גם כסוכנת שינוי בחברה ובקהילה. במסגרת התכנית הסטודנטים צריכים ליזום, להפעיל ולהעריך יזמה חינוכית חברתית שתהיה בעלת ערך מוסף משמעותי לאוכלוסיית היעד, לקדם יזמה בעלת פוטנציאל להרחבה שאפשר ליישם, ולהציג ראייה מערכתית הכוללת שיתופי פעולה עם גורמים שונים. את היוזמות מובילים סטודנטים בהנחיית אנשי צוות מהמכללה. בשנת הלימודים תשע"ו הופעלו במסגרת התכנית יותר מ-30 יוזמות חינוכיות במכללה, בגני ילדים, בבתי ספר, בבתי חולים, במתנ"סים ועוד למען רווחתם של ילדים ומבוגרים כאחד.


המנחים בתכנית דב"ש:
ד"ר ענבל בכר, ד"ר מיכל קירשנר, ד"ר נעה גורי, ד"ר איריס לבנשוס, יעל רוט-ברקאי.

ניתן לפנות לד"ר ענבל בכר, רכזת היחידה למעורבות חברתית (חדר 311 א) בדוא"ל:

a-bechar@inter.net.il

inbalbechar@gmail.com

יש לשלוח כל פנייה לשתי הכתובותשעות הקבלה : ימי א' בין השעות 10:00 - 12:00
בתיאום מראש
תורמים לפסח 2017