מכינה קדם-אקדמית

מכינה קדם-אקדמית

קורס פסיכומטרי

סטודנטים במכינה זכאים ללמוד, במהלך לימודיהם או בתום שנה מהשלמת לימודיהם במכינה, קורס פסיכומטרי בהיקף של 300 שעות לימוד. הקורס מתקיים במכללה.
פרטים על הקורס ועל אפשרות המימון עבורו, לחיילים משוחררים הלומדים במכינה, יינתנו במזכירות המכינה הקדם אקדמית.
רישום מקוון