הפקולטה לחינוך מוסיקלי

הפקולטה לחינוך מוסיקלי

מכינה ליסודות המוסיקה


קורס קיץ
הקורס נועד למתעניינים השואפים ללמוד בתכניות הלימוד השונות של בית הספר לחינוך מוסיקלי, אך בהכשרתם טרם הגיעו לרמה המאפשרת להם להשתלב ולהצליח בלימודיהם. מתעניינים שנגשו לבחינות הקבלה לקראת התכנית ללימודי התואר B.Ed ולא עמדו בה בהצלחה, יכולים לנסות ולהשלים את הידע הנדרש באמצעות המכינה. עמידה בבחינת הסיום של המכינה שקולה להצלחה בבחינות הקבלה לבית הספר לחינוך מוסיקלי בתחומי התיאוריה המוסיקלית ופיתוח השמיעה.
בבסיסה של כל פעילות מוסיקלית מונחת היכולת להקשיב, לקרוא ולפענח, להבין, וליצור מחדש. תוכנית המכינה מיועדת לפיתוח היכולות הללו באופן חוויתי, היונק מן המקורות המסורתיים והמחובר להווה המוסיקלי.

מנושאי הקורס:
  1. הכרת היסודות התיאורטיים, פיתוח יכולות הזיהוי: המלודית, הריתמית, ההרמונית.
  2. פענוח טקסט וסולפז', כתיבת תווים, פיתוח הזיכרון המוסיקלי, הבנה צורנית, אוריינטציה סגנונית וספרות רלוונטית.

 
 
 
המפגשים: הקורס כולל 20 פגישות ומתנהל במשך הקיץ, 5 ימים בשבוע במהלך חודש אוגוסט-ספטמבר: 20.8.17 - 14.9.17.
 

לפרטים: מזכירות הפקולטה לחינוך מוסיקלי 03-6901540

 

רישום מקוון