תכניות להתמחות בהוראה - סטאז'

תכניות להתמחות בהוראה - סטאז'

הנחיות הרשמה לסטאז' - סדירים

שלום רב,

על פי הנחיות משרד החינוך ההרשמה לסטאז' נעשית בשלושה שלבים:

הרשמה למכללת לוינסקי לחינוך, בחירת קורס והרשמה למשרד החינוך.

יש להקפיד למלא את כל הסעיפים, כדי שקליטתכם במכללה ובמשרד החינוך תתבצע כהלכה

תאריך אחרון להרשמה: 15.9.2016להלן הנחיות מפורטות לכל אחד מהשלבים:
 1. הרשמה למכללת לוינסקי לחינוך

  אנא היכנסו לקישור ומלאו את פרטיכם. הקפידו על בחירת מסלול לימודיכם המדויק.


  לסטודנטים סדירים


  https://michlol3web.levinsky.ac.il/michlol3/Links/RishumStudentWap/Internship.aspx


 2. בחירת קורס

  חיזרו לדף הבית של "מערכת מידע לסטודנט"


  1. יש להיכנס לאתר המכללה – מידע לסטודנט
  2. ללחוץ על הרשמה לקורסים
  3. לבחור במסלול הלימודים שלך
  4. לבחור בהתמחות בדרכי הוראה
  5. ללחוץ מצד ימין על סטאז'
  6. לבחור את הקורס מתוך רשימת הקורסים שתיפתח מצד ימין
  7. לבחור את הקורס המתאים

 3. הרשמה למשרד החינוך

  ההרשמה דרך אתר המכללה בקישור "מערכת מידע לסטודנט"


  1. יש להיכנס לאתר המכללה – מידע לסטודנט
  2. להזין מ"ז וקוד אישי
  3. לעמוד על אפשרויות נוספות
  4. לבחור סטאז'
  5. נפתח חלון – יש לבחור בציור של דף שנמצא מצד ימין בסרגל = חדש
  6. נפתח חלון עם פרטי המתמחה – יש להמשיך ולמלא את כל הפרטים הנדרשים
  7. בסיום יש ללחוץ על אישור

ללא מילוי פרטים אלו לא תיקלט במשרד החינוך (סעיף 3)

 

בהצלחה בלימודים!אם חל שינוי בכתובת הדוא"ל נא ליידע בהודעה חוזרת


בבירורים ובשאלות נא לפנות לדוא"ל
רישום מקוון