תכניות להתמחות בהוראה - סטאז'

תכניות להתמחות בהוראה - סטאז'

תכניות להתמחות בהוראה - סטאז'

התמחות בהוראה - סטאז' בהוראה:

ד"ר עינת ברכה
einatb8@walla.co.il

מזכירות דליה ודפנה:

טלפקס: 03-6901619 03-6901501
dalias@levinsky.ac.il
 
שנת הכניסה להוראה מהווה שנת "התמחות בהוראה" שנגזרת מתפיסת ההוראה כפרופסיה. המטרות המרכזיות של שנה זו מתמקדות בהתפתחות המקצועית של עובד ההוראה המתחיל, תוך פיתוח תרבות קליטה והערכה במערכת החינוכית הקולטת. עבודת ההוראה של המתמחה נעשית בליווי חונך מקצועי, במסגרת החינוכית בה הוא מלמד ובליווי קבוצת עמיתים מקצועית, במסגרת סדנת הסטאז' במכללה, לצורך תמיכה ועיצוב דפוסי עבודה פרופסיונאליים.
 
חובת התמחות - סטאז' בהוראה הוחלה על-ידי משרד החינוך כחובה על כל בעלי תעודת ההוראה, בכללם גם על בוגרי התכניות בהסבת אקדמאים להוראה.
 
הצלחה בשנה זו מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה במערכת החינוך בישראל.
 

עדכון מטעם משרד החינוך

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר קודם), משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי בכוונתו לחייב את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך לעבור בחינות קבלה וזאת מעבר לדרישות הקיימות כיום (תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז').
 

חוברת מידע לקראת שנת התמחות (סטאז')

 
לחץ/י על התמונה לפתיחת החוברת
 

 

כריכת החוברת

 
 

מפגשי הכנה לקראת שנת הסטאז'

לחץ/י על התמונה להגדלה

מפגשי הכנה לקראת שנת ההתמחות - תשע

פתיחת תיק עובד הוראה בכח אדם

החל מתאריך 26.7.2016, כ' תמוז תשע"ו, פתיחת תיק עובד הוראה תיעשה באופן מקוון. פתיחת תיק למועמדים להוראה בגני ילדים ולמועמדים להוראה במגזר הערבי במחוזות צפון, חיפה ומרכז תמשיך להתבצע בשלב זה באופן ידני באגף כוח אדם בהוראה במחוז

תיק הוראה מקוון באתר משרד החינוךרישום לסטאז' - סדירים >>

רישום לסטאז' - אקדמאיים >>

רישום מקוון