תכניות להתמחות בהוראה - סטאז'

תכניות להתמחות בהוראה - סטאז'

מידע כללי

 

התמחות בהוראה (סטאז') מידע כללי

תכנית ההתמחות בהוראה (סטאז') מהווה חוליה מגשרת חיונית במעבר משלב ההכשרה להוראה לשלב הכניסה למקצוע (שנת הסטאז') – שלב בו המתמחה אחראי על ניהול הכיתה והקשר עם ההורים. כמו-כן, מצופה מהמתמחה להשתלב בצוות המוסד החינוכי שבו הוא מועסק, תוך גילוי עצמאות, אחריות ויזמות חינוכית. חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') הוחלה על-ידי משרד החינוך כחובה על כל בעלי תעודת ההוראה, בכללם גם על בוגרי התכניות להסבת אקדמאים להוראה. הצלחה בשנה זו מהווה תנאי לקבלת רישיון לעסוק בהוראה.


מטרות תכנית ההתמחות בהוראה - סטאז'
 • התנסות המתמחה בהוראה ב"תנאי אמת "
 • תמיכה אישית וסיוע מקצועי למתמחה בעיצוב זהותו המקצועית, תוך העצמתו וטיפוח יכולתו להתמודד עם קשיים ודילמות חינוכיות.
 • הערכת עובד ההוראה בשנת עבודתו הראשונה.

דרישות מוקדמות להשתתפות בסטאז' - עפ"י כללי משרד החינוך:

ניתן להשתלב בהתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, ובתנאי שהושלמו לפחות 80% מחובות הלימודים לשנים הקודמות, לרבות חובות ההתנסות המעשית ולימודי עזרה ראשונה. פטורים מהתמחות הם עובדי הוראה קבועים במערכת.


השתבצות בעבודה:

בשנת התמחות מחויבים המתמחים לעבוד במסגרות המאושרות להתמחות בהוראה, בהיקף של לפחות שליש משרה,במשך שנה מלאה. ההתמחות נעשית בזיקה לשכבת הגיל ולהתמחויות אליהן הוכשר המתמחה.

(במקרים מיוחדים ניתן לאשר התמחות של חצי שנה. ניתן לבצע את החצי שנה ברצף או בשתי תקופות של שלושה חודשי עבודה כל אחת).

המועמד להתמחות יפנה אל המפקחים על הגנים או בתי הספר היסודיים במחוז, או אל המפקח המקצועי (מוסיקה, אנגלית, חינוך מיוחד) או אל מנהלי בתי הספר לשם קבלת שיבוץ בעבודת ההוראה.

המפקחים והמנהלים יסייעו למתמחים במציאת מקום עבודה.

לאחר מציאת העבודה ידווח המתמחה על כך באמצעות טופס שיבוץ לסטאז' באופן מקוון.


חובות המתמחה בתוכנית ההתמחות בהוראה (סטאז'):
 1. עבודה בהיקף של שליש משרה במערכת החינוך בגנים ובבתי-ספר שהם בפיקוח משרד החינוך, בתקן ובשכר של מורה/גננת, בשכבת הגיל ובמקצועות שבהם הוכשר המתמחה.
 2. ליווי של מורה חונך – בשנת ההתמחות ילווה כל מתמחה בחונך, החונך ימנה ע"י הפיקוח או מנהל בית-הספר.
  המורה החונך הוא מורה מנוסה מצוות המורים בביה"ס שבו מועסק המתמחה, המסוגל (ורוצה) לסייע למתמחה בתמיכה רגשית ובייעוץ מקצועי ומפגין רצון ויכולת לעשות זאת. החונך/ת חייב/ת להיות מורה/גננת מוסמך/ת, בעל/ת 5 שנות ניסיון .
  עיקר תפקיד החונך הוא לסייע למתמחה בתמיכה מקצועית, חברתית ורגשית ולהעריך את התפתחותו המקצועית במשך שנת ההתמחות.
  מפקח ומנהל אינם רשאים לשמש כחונכים.
 3. הערכת המתמחה-. במהלך השנה מתקיימים שני תהליכי הערכה ממוקדים. באמצע שנת הלימודים- משוב אמצע-שנה ידני ובסוף שנת ההתמחות- הערכה מסכמת מקוונת.
  הערכות תתבססנה על צפייה בעבודת המתמחה, על משוב מתועד ועל שיחות הערכה אישיות.
  תהליך זה הוא הקובע את התאמתו של המתמחה לקראת קבלת רישיון הוראה והשתלבותו במערכת החינוך.
 4. השתתפות בסדנת הסטאז' השבועית במכללה במשך כל שנת ההתמחות (בהיקף של 2 ש"ש.). מטרות הסדנה:
  תמיכה קבוצתית למתמחה וסיוע בהתפתחותו המקצועית.
  פיתוח זהות מקצועית ותפיסת התפקיד של המורה בעבודתו.
  יצירת מסגרת לחשיבה משותפת של מתמחים עמיתים , בהנחיית מנחה הקבוצה, בסוגיות פדגוגיות דידקטיות מן ההיבט העיוני-אקדמי ומן ההיבט המעשי-פדגוגי.
 5. הרשמה לשנת סטאז' וסדנת הסטאז' - על המתמחה להירשם לסטאז' באופן מקוון באתר משרד החינוך מיד עם קבלת אישור על עבודתו. בקישור המצורף :
  • קבלת רישיון לעיסוק בהוראה:
  • מתמחה שעמד בהצלחה בדרישות ההתמחות ועמד בכל תנאי ההסמכה להוראה יהיה זכאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה מאת גף דירוג והסמכה לכוח-אדם.

* לרשותכם 4 קבצים להורדה והדפסה:
 
הנחיות לפתיחת תיק לעובדי הוראה

שאלות ובירורים: ביחידה להתפתחות מקצועית

טלפון: 03-6901619דליה פקס: 03-6901619 דוא"ל: dalias@levinsky.ac.il

03-6901501דפנה פקס: 03-6901501 דוא"ל: dafnat@levinsky.ac.il

 
פרטים נוספים על תוכנית ההתמחות בהוראה - (סטאז'):

באתר הסטאז' של משרד החינוך: www.education.gov.il/staj

רישום מקוון