אולפן מכללת לוינסקי

אולפן מכללת לוינסקי

תכניות נוספות

 
English
-
Hebrew
-
русский
-
Español
-
Français
-
 

 
 

עברית אקדמית

מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטים המבקשים לשפר ולחזק את שליטתם בשפה העברית כדי להשתלב בצורה טובה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

מטרות:

מטרתו העיקרית של הקורס "עברית אקדמית" היא להנחיל לסטודנטים מיומנויות של קריאה ביקורתית ומושכלת של חומרים אקדמיים, לאפשר לסטודנטים להתעמק באופן עצמאי בסוגיה המעניינת אותם במיוחד ולהכיר להם את תהליך הכתיבה העיונית / אקדמית.

 
א.ידע לשוני–נטיית מערכת הפועל, הכרת מערכת השם, צורות נסמך, כינויים, מילות יחס, שימוש במילון העשרת אוצר מילים.

ב.הבנת הנקרא-היבטים ותכונות של טקסטים, הבנת הנושא הנדון בטקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים וטענת העל בטקסט, הכרת המבנה הלוגי של הטקסט (עקרונות מארגנים), הקישוריות והלכידות בטקסט, האמצעים הרטוריים ותרומתם להבלטת המסר של הטקסט.

ג.הבעה בכתב–הבנת ההקשר הנסיבתי שבו מתרחש תהליך הכתיבה, תכנון כתיבה, העלאת רעיונות עצמאיים, כתיבת טיוטה, עריכת הטקסט ושיפור שלו מבחינה תוכנית, מבנית ולשונית (מחוונים לביקורת עצמית של הכותב).

 
היקף הקורס:

שני מפגשים בשבוע (4 שעות כל מפגש)

סה"כ 13 מפגשים

 
  
עברית, חברה ותרבות לאנשי הסגל הדיפלומטי
הקורס "עברית, חברה ותרבות" מיועד לאנשי אנשי הסגל הדיפלומטי ולבני משפחותיהם החיים בישראל ומבקשים לחזק את ידיעותיהם בשפה העברית, להכיר היבטים שונים של החברה הישראלית ואת התרבות והמורשת היהודית.
 

אנחנו באולפן לוינסקי מבינים כי לקהילות דיפלומטיות שונות יש צרכים שונים ומיוחדים להם, ולכן יש באפשרותנו להתאים את הקורס "עברית, חברה ותרבות" לדרישות ולצרכים של כל אחת מהקהילות.

 
מטרות:

הקניית מיומנויות בשפה העברית:

א.הבעה בעל –פה: יכולת לקיים שיח תקשורתי, הכרת משלבי הלשון: המשלב הגבוה, המשלב הדבור והסלנג.

ב.ידע לשוני: מערכת הפועל, מערכת השם, מיליות קישור, מיליות יחס, שם המספר.

ג.הבנת הנקרא: קריאת טקסטים ברמות המתאימות מסוגים שונים.

ד.הבנת הנשמע: הפקת מידע מתוך טקסט נשמע.

ה.הבעה בכתב: הפקת טקסטים מסוגים שונים: מכתבים אישיים ורשמיים, כתיבה אישית סיפורית, הבעת עמדה ועוד.

 

 

 
 
לפרטים נוספים ולהרשמה
טל: 03-6901691, 03-6902482
 
 
צור קשר: בטלפון 6901691 - 03 , 03-6902482, בדוא"ל: ulpanlevinsky@levinsky.ac.il