26.10.2022
יום רביעי
16:00-14:30

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: רביעי מוזיקלי בלוינסקי

באודיטוריום קמפוס לוינסקי
26.10.2022 בשעה 16:00-14:30
30.10.2022
יום ראשון
14:30-13:30
09.11.2022
יום רביעי
16:00-14:30
23.11.2022
יום רביעי
16:00-14:30
07.12.2022
יום רביעי
16:00-14:30

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: רביעי מוזיקלי בלוינסקי

באודיטוריום קמפוס לוינסקי
07.12.2022 בשעה 16:00-14:30
11.12.2022
יום ראשון
14:30-11:30
19.12.2022
יום שני
13:00-09:00
21.12.2022
יום רביעי
16:00-14:30