ימי הולדת
ברכות לעירית קופפרברג לרגל יום ההולדת
01/09
ימי הולדת
ברכות לאפרת ברגה לרגל יום ההולדת
06/01
ימי הולדת
ברכות לדורית מרדכי לרגל יום ההולדת
19/11
ימי הולדת
ברכות לבתיה אפלפלד לרגל יום ההולדת
19/12
ימי הולדת
ברכות לציפי בר לרגל יום ההולדת
19/12
ימי הולדת
ברכות לבתיה אפלפלד לרגל יום ההולדת
19/12
ימי הולדת
ברכות לציפי בר לרגל יום ההולדת
19/12
ימי הולדת
ברכות לאורי גבעוני לרגל יום ההולדת
19/12
ימי הולדת
ברכות לאסנת זינגר לרגל יום ההולדת
20/01
ימי הולדת
ברכות לאילת פינק לרגל יום ההולדת
20/01
ימי הולדת
ברכות לאסנת זינגר לרגל יום ההולדת
20/01
ימי הולדת
ברכות לאילת פינק לרגל יום ההולדת
20/01