ימי הולדת
ברכות לעירית קופפרברג לרגל יום ההולדת
01/09
ימי הולדת
ברכות לאפרת ברגה לרגל יום ההולדת
06/01
ימי הולדת
ברכות לרונן שפירא לרגל יום ההולדת
11/11
ימי הולדת
ברכות לחנה גנדלמן לרגל יום ההולדת
11/11
ימי הולדת
ברכות לאיילת פרל לרגל יום ההולדת
11/11
ימי הולדת
ברכות למירית ברוכיס לרגל יום ההולדת
11/11
ימי הולדת
ברכות לענבל פרץ לרגל יום ההולדת
11/11
ימי הולדת
ברכות ליעל שלזינגר לרגל יום ההולדת
11/12
ימי הולדת
ברכות לליאור דניאל לרגל יום ההולדת
11/12
ימי הולדת
ברכות ליעל שלזינגר לרגל יום ההולדת
11/12
ימי הולדת
ברכות לליאור דניאל לרגל יום ההולדת
11/12
ימי הולדת
ברכות לעינת בן דוד הלמן לרגל יום ההולדת
12/01