ימי הולדת
ברכות לשרי בר און ליבנה לרגל יום ההולדת
20/10
ימי הולדת
ברכות למיכל חפר לרגל יום ההולדת
20/11
ימי הולדת
ברכות לרוית כהן לרגל יום ההולדת
20/11
ימי הולדת
ברכות למיכל חפר לרגל יום ההולדת
20/11
ימי הולדת
ברכות ליהודית ביצר לרגל יום ההולדת
20/11
ימי הולדת
ברכות לרות צרי לרגל יום ההולדת
20/12
ימי הולדת
ברכות לטובה גת לרגל יום ההולדת
20/12
ימי הולדת
ברכות לקאטף מוראד סלאמה לרגל יום ההולדת
20/12
ימי הולדת
ברכות לליאת שרון לרגל יום ההולדת
20/12
ימי הולדת
ברכות לרות צרי לרגל יום ההולדת
20/12
ימי הולדת
ברכות לטובה גת לרגל יום ההולדת
20/12
ימי הולדת
ברכות לקאטף מוראד סלאמה לרגל יום ההולדת
20/12