ימי הולדת
ברכות לשלי דרך לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות לדגנית הופנברטל לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות לחנה זילכה לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות לדיקלה גולדמן לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות לשלי דרך לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות לדגנית הופנברטל לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות לחנה זילכה לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות לדיקלה גולדמן לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות לפאני אסולין לרגל יום ההולדת
18/03
ימי הולדת
ברכות למיכל שני לרגל יום ההולדת
18/04
ימי הולדת
ברכות לסיגל שפי-אפנשטיין לרגל יום ההולדת
18/04
ימי הולדת
ברכות לענת חכם לרגל יום ההולדת
18/04