ימי הולדת
ברכות למלכה רוטברט לרגל יום ההולדת
18/04
ימי הולדת
ברכות למיכל שני לרגל יום ההולדת
18/04
ימי הולדת
ברכות לנהורא מיסס לרגל יום ההולדת
18/04
ימי הולדת
ברכות לסיגל שפי-אפנשטיין לרגל יום ההולדת
18/04
ימי הולדת
ברכות לענת חכם לרגל יום ההולדת
18/04
ימי הולדת
ברכות למלכה רוטברט לרגל יום ההולדת
18/04
ימי הולדת
ברכות לאיילת רימון שטרן לרגל יום ההולדת
18/05
ימי הולדת
ברכות לנסר אבו סאפי לרגל יום ההולדת
18/05
ימי הולדת
ברכות לציפי מרחיים לרגל יום ההולדת
18/06
ימי הולדת
ברכות לעירית לצטר לרגל יום ההולדת
18/06
ימי הולדת
ברכות לבתאל הלוי לרגל יום ההולדת
18/06
ימי הולדת
ברכות לקרן מטיאס לרגל יום ההולדת
18/06