ימי הולדת
ברכות לשיראל פרשל לרגל יום ההולדת
21/07
ימי הולדת
ברכות לנעה רינהולד לרגל יום ההולדת
21/07
ימי הולדת
ברכות לשלמה דלויה לרגל יום ההולדת
21/07
ימי הולדת
ברכות לנעה רינהולד לרגל יום ההולדת
21/07
ימי הולדת
ברכות לגלית סינואני קוריאנסקי לרגל יום ההולדת
21/07
ימי הולדת
ברכות לדועאא חטיב לרגל יום ההולדת
21/07
ימי הולדת
ברכות למרסלה ליפרמן אטר לרגל יום ההולדת
21/08
ימי הולדת
ברכות לשרי צפורי לרגל יום ההולדת
21/08
ימי הולדת
ברכות לבסט מאיה לרגל יום ההולדת
21/08
ימי הולדת
ברכות למרסלה ליפרמן אטר לרגל יום ההולדת
21/08
ימי הולדת
ברכות לשרי צפורי לרגל יום ההולדת
21/08
ימי הולדת
ברכות לעמרי פז לרגל יום ההולדת
21/09