ימי הולדת
ברכות לשלי עזר לרגל יום ההולדת
20/01
ימי הולדת
ברכות ליהודית אברהמי לרגל יום ההולדת
20/03
ימי הולדת
ברכות לרבקה הלל לביאן לרגל יום ההולדת
20/03
ימי הולדת
ברכות למיכל מילרמן לרגל יום ההולדת
20/03
ימי הולדת
ברכות לנטלי אלוילי לרגל יום ההולדת
20/03
ימי הולדת
ברכות ליהודית אברהמי לרגל יום ההולדת
20/03
ימי הולדת
ברכות לרבקה הלל לביאן לרגל יום ההולדת
20/03
ימי הולדת
ברכות למיכל מילרמן לרגל יום ההולדת
20/03
ימי הולדת
ברכות לדוד פאול שוורץ לרגל יום ההולדת
20/04
ימי הולדת
ברכות לאביגיל ישר לרגל יום ההולדת
20/04
ימי הולדת
ברכות לגלית מרדכי שרעבי לרגל יום ההולדת
20/04
ימי הולדת
ברכות לאביגיל ישר לרגל יום ההולדת
20/04