ימי הולדת
ברכות לדליה אחירותם לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות לאורית מועלם לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות לאורלי הדסה הלפרן לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות לאורן עדן לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות למזל רדמי לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות לאלינה קריפוקס לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות לאורית מועלם לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות לאורלי הדסה הלפרן לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות לאורן עדן לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות למזל רדמי לרגל יום ההולדת
26/08
ימי הולדת
ברכות לעדינה ליפשיץ לרגל יום ההולדת
26/09
ימי הולדת
ברכות ללימור ראובך לרגל יום ההולדת
26/09