ימי הולדת
ברכות לעדינה ליפשיץ לרגל יום ההולדת
26/09
ימי הולדת
ברכות לנעה שחמון לרגל יום ההולדת
26/09
ימי הולדת
ברכות ללימור ראובך לרגל יום ההולדת
26/09
ימי הולדת
ברכות לעדינה ליפשיץ לרגל יום ההולדת
26/09
ימי הולדת
ברכות לנעה שחמון לרגל יום ההולדת
26/09
ימי הולדת
ברכות ללימור ראובך לרגל יום ההולדת
26/09
ימי הולדת
ברכות לאהרונה קורמן גבריהו לרגל יום ההולדת
26/10
ימי הולדת
ברכות לענת פרישמן שטרית לרגל יום ההולדת
26/10
ימי הולדת
ברכות לאושרת גנות אביסידריס לרגל יום ההולדת
26/10
ימי הולדת
ברכות לאהרונה קורמן גבריהו לרגל יום ההולדת
26/10
ימי הולדת
ברכות לענת פרישמן שטרית לרגל יום ההולדת
26/10
ימי הולדת
ברכות לטלילה ויסמן לרגל יום ההולדת
26/11