ימי הולדת
ברכות לאלה שראל מחלב לרגל יום ההולדת
12/08
ימי הולדת
ברכות לנילי אריה ספיר לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות למונה שרון יוליוס לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות לנילי אריה ספיר לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות למונה שרון יוליוס לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות לאורית מוקה- בליטנטל לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות לאסתר ווקנין לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות לדרורית טננחאוס לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות לנילי אריה ספיר לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות למונה שרון יוליוס לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות לאסתר ווקנין לרגל יום ההולדת
12/09
ימי הולדת
ברכות לנתי פלווין לרגל יום ההולדת
12/10