ימי הולדת
ברכות לאורית ברוזה לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לדורית שפרבר לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לענבל בכר כץ לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לעידית גליקו לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לאורית ברוזה לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לדורית שפרבר לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לגניה לביא לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לענבל בכר כץ לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לעידית גליקו לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לאורית ברוזה לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לדורית שפרבר לרגל יום ההולדת
18/11
ימי הולדת
ברכות לגניה לביא לרגל יום ההולדת
18/11