ימי הולדת
ברכות לרותי דגן לרגל יום ההולדת
18/12
ימי הולדת
ברכות לברוריה אדמוני קולמן לרגל יום ההולדת
18/12
ימי הולדת
ברכות לאליצור דטנר לרגל יום ההולדת
18/12
ימי הולדת
ברכות לרותי דגן לרגל יום ההולדת
18/12
ימי הולדת
ברכות לברוריה אדמוני קולמן לרגל יום ההולדת
18/12
ימי הולדת
ברכות לאורלי מלכה לרגל יום ההולדת
18/12
ימי הולדת
ברכות לדגנית מרגלית לרגל יום ההולדת
18/12
ימי הולדת
ברכות לאורלי נזר בן חיים לרגל יום ההולדת
19/01
ימי הולדת
ברכות למלאכי קרנצלר לרגל יום ההולדת
19/01
ימי הולדת
ברכות לבת עמי הרץ לרגל יום ההולדת
19/01
ימי הולדת
ברכות לאורלי נזר בן חיים לרגל יום ההולדת
19/01
ימי הולדת
ברכות למלאכי קרנצלר לרגל יום ההולדת
19/01