מועדי הגשת מועמדות לקידום – תש"פ

מיום א' 29 בספטמבר 2019, כ"ט באלול תשע"ט עד יום א' 27 באוקטובר 2019, כ"ח בתשרי תש"ף
מיום א' 1 במרץ 2020, ה' באדר תש"ף עד יום א' 29 במרץ 2020, ד' בניסן תש"ף

שימו לב!
1. פניות שיוגשו לפני המועד הנקוב או לאחריו – לא יתקבלו!
2. הגשת מועמדות לקידום מותנית בהשתתפות בסדנה לקראת הגשת מועמדות לקידום.

דרגות הקידום

  • מרצה
  • מרצה נלווה
  • מרצה בכיר
  • מרצה בכיר נלווה

ייעוץ לקראת הגשת מועמדות לקידום

פרופ' רחל חיטין-משיח

חדר 334
בתיאום מראש
טלפון 03-6902453; 052-2221247

הרכב ועדת קידום 

בוועדה 8 חברים: 5 נציגי המועצה האקדמית העליונה ו-3 חברי סגל בכירים מתחומי התמחות שונים:
פרופ' רחל חיטין-משיח – יו"ר
פרופ' יצחק גילת
פרופ' ליה לאור
פרופ' יוסי רענן
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
ד"ר ליאת ביברמן שלו
ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

מזכירת הוועדה: שרון רוב – 03-6902403
מייל: d.kidum@levinsky.ac.il