הגשת בקשות לקידום

  • הגשת מועמדות לקידום מותנית בפגישה עם יו"ר הוועדה, פרופ' יעקבה סצ'רדוטי
  • פניות שיוגשו לפני המועדים הנקובים או אחריהן לא יתקבלו
  • את התלקיט יש לשלוח למזכירת הוועדה, שרון רוב, בדוא"ל: kidum@l-w.ac.il, פניות בטל': 03-6902403

 

מועדי הגשת בקשות לקידום שנת תשפ"ד

מיום ראשון, 3 בדצמבר 2023 (כ' בכסלו תשפ"ד) עד יום ראשון, 17 בדצמבר 2023 (ה' בטבת תשפ"ד)
מיום ראשון, 3 במרס 2024 (כ"ג באדר א' תשפ"ד) עד יום ראשון, 17 במרס 2024 (ז' באדר ב' תשפ"ד)
מיום ראשון, 5 במאי 2024 (כ"ז בניסן תשפ"ד) עד יום ראשון, 19 במאי 2024 (י"א באייר תשפ"ד)