• בחניית הסטודנטים ישנם 10 מקומות חנייה המיועדים לאנשים עם מגבלת ניידות. דרך נגישה מחברת בין חניות אלו לכניסה המזרחית של המכללה. המרחק בין חניות אלו לבין שער המכללה הוא כ-100 מ'.
  • בחניון המיועד לסגל המכללה שישה מקומות חניה המיועדים לכלי רכב של אנשים עם מגבלת ניידות. המרחק בין מקומות חנייה אלו לבין שער המכללה הוא כ-50 מטרים. בחניית הסטודנטים 10 מקומות חנייה המיועדים לאנשים עם מגבלת ניידות. דרך נגישה מחברת בין מקומות חניה אלו לכניסה המזרחית של המכללה. המרחק ביניהן לבין שער המכללה הוא כ- 100 מטרים.
  • סטודנטים, או אורחים בעלי תו נכה של משרד התחבורה, זכאים להחנות את רכבם בחניון הסגל, במקומות החניה המיועדים לכך, ללא צורך באישור מיוחד.
  • סטודנטים עם קשיי ניידות זמניים (בעקבות תאונה/מחלה וכדומה), המעוניינים לחנות בחניון הסגל, יכולים לפנות למשרד דיקנית הסטודנטים בטלפון 03-6902424, או באמצעות דוא"ל dean@levinsky.ac.il. על הפונה לשלוח בקשה מפורטת, תוך ציון פרטים אישיים (שם, ת"ז, תוכנית לימודים) ולצרף אישור רפואי. ועדת חריגים תבדוק את הבקשה בתחילת כל סמסטר.

חניות שמורות לנכים

הסדרי חנייה