קורסים במתמטיקה

היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה | 1 ש"ש

ד"ר טליה לפן

תיאור הקורס
פילוסופיה של המתמטיקה עוסקת בהנחות היסוד של המתמטיקה ובמשמעותם של מושגים מתמטיים. בקורס נעסוק בהתפתחות רעיונות העומדים ביסודות המתמטיקה מאמצע המאה התשע עשרה ועד היום. נעסוק במגמות השונות בפילוסופיה של המתמטיקה במאה העשרים ובהשפעתן על העשייה המתמטית ומערכות היחסים שבין המתמטיקה, מוח האדם, המחשב והעולם.

 

קורס מתקדם בהסתברות | 1 ש"ש

ד"ר אנטולי קורופטוב

תיאור הקורס
הקורס מתמקד בהרחבה ובהעמקה של הידע המתמטי של הלומדים בתחום ההסתברות. במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו את תורת ההסתברות כתורה מתמטית וככלי מתמטי לניתוח מצבי אי-ודאות וקשרים בין מצבים אלה וישתמשו בכלים דיגיטליים רלוונטיים לשם כך. נוסף על כך, הסטודנטים יפתחו חשיבה הסתברותית ומושגים הסתברותיים בסטטיסטיקה, במדעי החברה ובמדעי הטבע.

 

תורת המשחקים הרחבה | 1 ש"ש

ד"ר אנטולי קורופטוב

תיאור הקורס
תורת המשחקים עוסקת במידול ובניתוח מצבי החלטה שבהם משתתפים כמה מקבלי החלטות (שחקנים) שלהם מטרות שונות. ההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע גם על התוצאות לגבי כל מקבלי ההחלטות האחרים. מצבים אלה נקראים מצבי החלטות אינטראקטיביות, שכן מתקיימת  אינטראקציה בין ההחלטות של השחקנים השונים. תורת המשחקים בונה מודלים מתמטיים לתיאור מצבים כאלה לצורך ניתוח וניבוי. עקרונות התורה מיושמים בתחומים שונים כמו כלכלה, מדעי המדינה וביולוגיה. במסגרת הקורס הסטודנטים יעמיקו במושגי יסוד בתורת המשחקים, ויפתחו חשיבה רציונלית המבוססת על בניית מודלים מתמטיים של מצבים יומיומיים.

 

אנליזה פונקציונלית | 1 ש"ש

ד"ר רחל הס-גרין

תיאור הקורס
אנליזה פונקציונלית היא חיבור של יסודות מתחום האנליזה והאלגברה שהתפתח במאה העשרים כדי לבנות כלים משמעותיים לפתרון בעיות ואנליזה של פונקציות. במסגרת זו מתייחסים למרחבי פונקציות ומגדירים עליהם מרחקים וסביבות, נבחנות תכונותיהם המופשטות ביותר, ותכונות אלה עוברות הכללה, כך שניתן לבחון באמצעותן מגוון רחב של עצמים מתמטיים שאף להם תכונות אלה. הקורס יעסוק בחידוד והעמקה של הבנת מושגים בסיסיים באלגברה ואנליזה ובפיתוח כלים לחשיבה. נוסף על כך, במסגרת הקורס נדון בהקדמה כללית מתחומי האנליזה והאלגברה, מרחבי פונקציות, נורמות, לכסון של מטריצות ואופרטורים.  במהלך הקורס נשתמש בטכנולוגיות להערכה מעצבת והדגמה של נושאים מופשטים בצורה ויזואלית בעזרת DESMOS , ותרגילים במערכת WEBWORK.

 

נושאים מתקדמים במתמטיקה | 1 ש"ש

ד"ר רחל הס-גרין

תיאור הקורס
בקורס זה נלמד על אובייקטים במתמטיקה הניתנים להצגה ויזואלית, בתחום של מתמטיקה בדידה. נגדיר גרפים וגרפים מישוריים, נלמד על בעיות הקשורות לגרפים מחיי היום יום, על דואליות בגרפים מישוריים, ועל נוסחת אוילר ושימושיה בגאומטריה דו-ממדית ותלת-ממדית. נוסף על כך, נלמד על יסודות של הגיאומטריה הפרויקטיבית, על חבורות סימטריה (במישור ובמרחב) ועל ריצופים במשטחים דו-ממדיים. הקורס יתמקד באחת מהסוגיות המהותיות ביותר בהוראת החשיבה – איך ניתן להעביר אסטרטגיית חשיבה שנלמדה בהקשר מסוים לנושא חדש ולשלב בעיות מתחומי ההנדסה והמדעים שנפתרו בעזרת נושאים אלו. במהלך הקורס יודגמו בעיות מהתחומי ההנדסה והמדעים הקשורים לתחומים אלו וההערכה תיעשה בעזרת כלים מתקדמים להערכה ממוחשבת מעצבת כגון המרא"ה, DESMOS  וWEBWORK-.

 

קורס מתקדם במתמטיקה ניסויית | 2 ש"ש

ד"ר ילנה נפתלייב

תיאור הקורס
מתמטיקה, כלים מתמטיים וחינוך מתמטי עוברים שינוי בעקבות התפתחות הטכנולוגיה. ההופעה של סביבות מתמטיות ממוחשבות, הזמינות ההולכת וגדלה של מחשבים עם מעבדים חזקים והנוכחות הנרחבת של האינטרנט מהווים בסיס להתפתחות גישה במתמטיקה שנקראת מתמטיקה ניסויית. במסגרת הקורס הסטודנטים יתנסו בלמידת נושאים בגאומטריה, אלגברה ואנליזה בגישה ניסויית בסביבות ממוחשבות.

 

קורסים באוריינות דיגיטלית

פיתוח חשיבה מתמטית וניתוח נתונים | 2 ש"ש

ד"ר יוסי לוי

תיאור הקורס
קורס זה יתמקד בהיבטים שונים של big data: הכרת סוגים שונים של נתונים, תהליכי יצירת נתונים, מודלים לניתוח נתונים, היבטים אתיים ועוד. במסגרת הקורס יודגשו העקרונות המתמטיים הכלליים של המודלים השונים. התרגילים השונים בקורס וכן פרויקט הסיום יתבצעו בעזרת תוכנת R.

 

טכנולוגיות מידע ותקשורת | 1 ש"ש

פרופ' יוסף רענן

תיאור הקורס
העידן הדיגיטלי, שבו אנו חיים כיום, ניתן לתיאור תמציתי בעזרת שני מושגים: יישומים (אפליקציות) ותקשורת, כאשר הכוונה בתקשורת היא תקשורת נתונים. יתר על כן, גם מרבית היישומים תלויים בתקשורת לצורך פעולתם. לכן, להבנה של עקרונות הפעולה של מערכות תקשורת נתונים חשיבות גדולה בעידן זה. הקורס יעסוק בעקרונות וביישומים של תקשורת נתונים, במטרה לעזור לסטודנטים לפתח הבנה מהותית של רשתות תקשורת נתונים ושל רשתות תקשורת קול.

 

קורסים בחינוך מתמטי

סוגיות נבחרות בהוראת פרקים נבחרים בגיאומטריית המרחב א | 1 ש"ש

פרופ' דורית פטקין

תיאור הקורס
הקורס יעסוק בהעמקת הידע של הלומדים בגיאומטריית המרחב תוך שילוב פעילות במחשב. בהצגת הנושאים הנלמדים יודגש גם הפן הדידקטי של הוראת גיאומטריית המרחב. כמו כן, הקורס יעסוק בקשיים המרובים של תלמידים בלימוד הנושא ויוצגו מחקרים העוסקים בכך. בקורס יורחבו הנושאים תפיסה ויזואלית, תיאוריות התפתחות בגיאומטריית המרחב, הוכחת משפטים יסודיים, ופתרון בעיות העוסקות בגופים.

 

סוגיות נבחרות בהוראת פרקים נבחרים בגיאומטריית המרחב ב | 1 ש"ש

פרופ' דורית פטקין

תיאור הקורס
הקורס יעסוק בהעמקת הידע של הלומדים בגיאומטריית המרחב מהאספקט הדדוקטיבי הפורמלי, ויכלול פעילויות עם גופים משוכללים ועם גופים לא משוכללים. פריסה, קיטום, חיתוך. דואליות של גופים משוכללים ופתרון בעיות מתקדמות כולל שימוש בטריגונומטריה בפתרון בעיות אלה.

 

הוראה מותאמת בשילוב כלים דינמיים | 2 ש"ש

ד"ר רותם עבדו ופרופ' טלי נחליאלי

תיאור הקורס
למידה מותאמת דורשת ניטור ובקרה של תהליכי למידה אקטיבית מצידו של הלומד, כשהכלי הטכנולוגי תומך בתהליך הלמידה. כך, מורים יכולים להשתמש בכלים שונים כדי להתאים את ההוראה ללומדים כאשר כל תלמיד יכול ללמוד בקצב שלו. ספציפית, למידה שיתופית בעזרת מחשב (Computer Supported Collaborative Learning) או CSCL הוא תחום במדעי הלמידה אשר מדגיש למידה ממוחשבת המעוררת אינטראקציה בין לומדים. בסביבת למידה כזו, תפקידו של המורה משתנה בהתאם – החל מתכנון הלמידה, דרך היישום בכיתה עד לתהליך ההערכה. במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו גישות שונות להוראה-למידה מותאמת על ידי בנייה וחקר של מושגים מתמטיים, כלים טכנולוגיים התומכים בהתאמת ההוראה בעזרת הערכה מעצבת, ופלטפורמות דיגיטליות לתמיכה באינטראקציה בין הלומדים.

 

פרקטיקות להוראת מתמטיקה בבית הספר העל-יסודי | 1 ש"ש

פרופ' טלי נחליאלי

תיאור הקורס
קורס זה מתמקד בהכרה וזיהוי של פרקטיקות להוראת המתמטיקה בבית הספר העל-יסודי. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו תכנים תיאורטיים להעשרת ההמשגה שלהם בנושאים של הוראה ולמידה בכלל ושל מתמטיקה בפרט, יכירו פרקטיקות הוראה שונות, יתנסו בניתוח של שיעורים מצולמים כדי לזהות פרקטיקות להוראה וכן בהפעלה של פרקטיקות שונות בסיטואציות מגוונות.

 

יישומי מחקר בחינוך מתמטי להוראה | 1 ש"ש

פרופ' שרה הרשקוביץ

תיאור הקורס
בקורס זה הסטודנטים יקראו מחקרים בתחום החינוך המתמטי, ידונו בנושאים הנחקרים ובחשיבותם לעבודת ההוראה, ידונו בממצאי המחקרים ובתרומתם להוראת מתמטיקה, וילמדו לפרש ולהתאים את הממצאים להוראה ולהמשך מחקר. לצד כל אלה הסטודנטים יפתחו יחידות למידה-הוראה המביאות בחשבון מצאי מחקרים רלוונטיים, וינתחו באופן רפלקטיבי את תהליך הלמידה וההוראה שבאו לידי ביטוי בהתנסות ההוראה.

 

חקר ופתרון בעיות | 1 ש"ש

פרופ' שרה הרשקוביץ

תיאור הקורס
בקורס זה נעסוק בפתרון בעיות במתמטיקה, המזמנות התנסות במציאת פתרונות שונים, חשיפה למגוון של אסטרטגיות פתרון, שיתופיות בתהליכי פתרון בעיות (CPS-Collaborative Problem Solving), ניתוח פתרונות שונים והערכתם תוך דיונים עם עמיתים בסביבות שיתופיות. יושם דגש על פתרון בעיות המשלבות יוריסטיקות שונות. הבעיות יהיו כאלה שבהן הפותרים יצטרכו "לשחזר" את הידע המתמטי שלהם בתחומים השונים, לקשר ביניהם, לחפש ולחקור היבטים מתמטיים שונים תוך שימוש בידע עולם ממקורות שונים.

 

ביסוס הידע המתמטי להוראה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה | 2 ש"ש

ד"ר אנטולי קורופטוב

תיאור הקורס
הקורס מתמקד בביסוס, בהרחבה ובהעמקה של הידע המתמטי של הסטודנטים הקשור למתמטיקה בית ספרית בהקשר לתוכנית הלימודים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה. הקורס עוסק בפיתוח חשיבה מתמטית ויכולת הנמקה הולמת בתחומים מספרי, אלגברי ופונקציונלי הרלוונטיים לכיתות ז-י"ב.

הנושאים והסוגיות המרכזיות שידונו במהלך הקורס הם: (1) מערכות מספריות הרלוונטיות למתמטיקה בית-ספרית: הצגה, יחסים, פעולות; (2) מערכות אלגבריות הרלוונטיות למתמטיקה בית ספרית: מתמטיקה כמערכת סמנטית, תפקיד האותיות בשפת המתמטיקה, קונסטרוקציות אלגבריות מרכזיות; (3) התפתחות המושג פונקציה במתמטיקה בית ספרית.

 

קורסי מחקר

קורס מתקדם במחקר כמותי | 1 ש"ש

פרופ' איתי הס

תיאור הקורס
הקורס נועד להקנות כלים מתקדמים להבנה ולביצוע של ניתוח נתונים במחקר הנשען על שיטות כמותיות בחינוך. הקורס יציג שיטות מחקר כמותיות מתקדמות לאפיון ולהגדרה של מחקר כמותי, וכן כלים העשויים לסייע בחקר תופעות המאופיינות באמצעות כמה משתנים בתחום החינוך.

 

קורס מתקדם במחקר איכותני | 1 ש"ש

תיאור הקורס
ההבנה כי התפתחות מקצועית של מורה כרוכה בטיפוח גישה חקרנית ובשכלול מיומנויות מחקריות ("מורה-חוקר") מובילה את הקורס לעסוק בתפיסה הרעיונית של המחקר האיכותני ובהיבטיו היישומיים. באמצעות קריאה על המחקר האיכותני, דיון, הדגמה והתנסות, הקורס יציג את הנחות היסוד של פרדיגמת המחקר האיכותני ואת חלק מסוגות המחקר המרכזיות הנכללות בה, יאפיין את המהלכים בביצוע מחקר איכותני ויבחן באופן ביקורתי את זיקתם להבנת שדות החינוך שבהם פועלים הסטודנטים.

 

יישומים נבחרים של תיאוריית ויגוצקי בהוראת מתמטיקה – סמינריון | 3 ש"ש

ד"ר אנטולי קורופטוב

תיאור הקורס
הקורס יחשוף היבטים נבחרים של התיאוריה של ויגוצקי שיש להם השלכות חשובות להוראת המתמטיקה ולתפקיד המורה בכיתה. הקורס יעסוק ביחסים בין דיבור לחשיבה כאשר דיבור מובן כנגזרת של חוויות תרבותיות של הילד ומכוון את התפתחות התהליכים הקוגניטיביים שלו (קרי, הקשב, הזיכרון, ההסקה ועוד). כמו כן, הקורס יתייחס להתפתחות המושגים המתמטיים והמדעיים אצל לומד, לעומת התפתחות המושגים היומיומיים, ל"אזור ההתפתחות הקרובה" (ZPD) בהקשר של הוראת מתמטיקה, ולתיווך.

 

הוראה-למידה של מתמטיקה עם חומרים ממוחשבים אינטראקטיביים – סמינריון | 3 ש"ש

ד"ר ילנה נפתלייב

תיאור הקורס
כשלושה עשורים עוסקים אנשי חינוך מתמטי בפיתוח, בהתנסות ובמחקר של סביבות לימוד ממוחשבות במתמטיקה. הקורס יתמקד בהיבטים תיאורטיים, מעשיים ומחקריים של שילוב הסביבות בכיתת המתמטיקה, תוך התייחסות לממצאי מחקרים בנושא. במסגרת הקורס הסטודנטים יתנסו בלמידה ובהוראה בסביבות ממוחשבות, ינתחו תהליכי למידה המשלבים סביבות אלה, ינתחו עקרונות עיצוב פדגוגיים של סביבות ממוחשבות, יכירן פיתוחים ופרויקטים עדכניים בתחום ויחזקו את האוריינות המחקרית שלהם.

 

סדנת פרויקט | 1 ש"ש

פרופ' שרה הרשקוביץ ופרופ' טלי נחליאלי

תיאור הקורס
סדנה זו מהווה תמיכה לסטודנטים בתכנון פרויקט הגמר, שהוא פרויקט מחקרי או פרויקט של פיתוח יחידת הוראה-למידה. במסגרת הסדנה הסטודנטים יכירו את המבנה של עבודת מחקר או של פרויקט פיתוח. בפרט, תודגש ההתאמה שבין הנושא הנחקר, המתודולוגיה, והדיון בממצאים. נוסף על כך, במסגרת הסדנה נתמקד בפיתוח המיומנות של הסטודנטים בכתיבה אקדמית. הלמידה בסדנה תכלול קריאת ספרות רלוונטית, השתתפות בדיונים עם עמיתים בנושא של ביצוע וכתיבה של עבודות מחקר ופיתוח, הצגה של המחקר או יחידת הפיתוח בשלביהם השונים והתייחסות למחקרים של אחרים.