זכאות לקידום

זכאים להגיש מועמדות לקידום חברי סגל אקדמי קבועים כמפורט להלן:
לדרגת מרצה במסלול המחקרי / מרצה במסלול המקביל (יוצר או מקצועי)  – היקף קביעות 60% לפחות.
לדרגת מרצה בכיר במסלול המחקרי / מרצה בכיר במסלול המקביל (יוצר או מקצועי) – היקף קביעות 65% לפחות.*

* בתנאי שעברו שלוש שנים מקבלת הדרגה האחרונה (התאריך הקובע – אישור משרד החינוך).