– זכאים להגיש מועמדות לקידום לדרגת "מרצה" או לדרגת "מרצה בכיר" חברי סגל בעלי תואר דוקטור עם קביעות בהיקף של 60% ומעלה, שמכללת לוינסקי לחינוך היא מקום עבודתם העיקרי.
– הקידום בסולם הדרגות הוא רציף. הווי אומר: יקודם לדרגת "מרצה בכיר" חבר סגל בעל דרגת "מרצה".
– השהייה (פז"ם) בין דרגה לדרגה היא 3 שנים.

* מקרים חריגים יידונו לגופם.

עלייה בדרגות הקידום אינה מלווה בגמול כספי כלשהו ואינה מזכה בשכר (המועמד יחתום על הצהרה שהוא מסכים לקידום ללא שכר).