בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל - "חנוכה: אמונה גבורה וטבע"

ב- 26.12.16 התקיים מפגש: בית המדרש הפתוח של החוג למחשבת ישראל

להרחבה