מ"ס המכרז מהות ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת הצעה פרטים
03/2021 מכרז פומבי דו-שלבי מס' 3/2021לניהול ותפעול חנות במכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב 30/6/2021 עד ל- 5.8.2021 בשעה 14:00 לפרטים >>