מכרזים פעילים

 

מ"ס המכרז מהות ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת הצעה פרטים
05/2023 מכרז פומבי מס' 5/2023 לאספקת שירותי ניקיון עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 28/08/2023 3.9.2023 עד שעה 12:00 לפרטים >>
04/2023 מכרז פומבי מס' 4/2023 לאספקת שירותי שמירה ואבטחה עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 26/06/2022 עד ל- 27.07.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
02/2023 מכרז פומבי דו שלבי מס' 02/2023  למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה 24/05/2022 עד ל- 05.07.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
01/2023 מכרז פומבי דו שלבי מס' 01/2023 למתן שירותי ייעוץ ייצוג וליווי משפטי חיצוני 24/05/2022 עד ל- 05.07.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>