מ"ס המכרז מהות ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת הצעה פרטים
01/2021 מכרז פומבי דו-שלבי 01.2021 למיתוג המכללה המאוחדת (בהקמה) 12/01/2021 עד ל-04.02.2021 בשעה 14:00 לפרטים >>