מ"ס המכרזמהות ההתקשרותתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשת הצעהפרטים
02/2021מכרז פומבי דו-שלבי 02.2021 למיתוג המכללה המאוחדת (בהקמה)09/02/2021עד ל-07.03.2021 בשעה 12:00לפרטים >>