מכרזים פעילים

 

מ"ס המכרז מהות ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת הצעה פרטים
03/2023 מכרז פומבי דו שלבי מס' 03/2023 לרכש, התקנה, אינטגרציה ותחזוקה של רשת התקשורת עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 24/05/2022 עד ל- 13.06.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
01/2023 מכרז פומבי דו שלבי מס' 01/2023 למתן שירותי ייעוץ ייצוג וליווי משפטי חיצוני 24/05/2022 עד ל- 05.07.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
02/2023 למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבוד ה-02/2023 מכרז פומבי דו שלבי מס' למרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 24/05/2022 עד ל- 05.07.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
01/2022 מכרז פומבי דו-שלבי מס' 1/2022 למתן שירותי פרסום ורכש מדיה עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 11/12/2022 עד ל- 11.1.2023 בשעה 14:00 לפרטים >>
02/2022 מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' 2/2022 לפיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 11/12/2022 עד ל- 11.1.2023 בשעה 14:00 לפרטים >>