מ"ס המכרזמהות ההתקשרותתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשת הצעהפרטים
01/2021מכרז פומבי דו-שלבי 01.2021 למיתוג המכללה המאוחדת (בהקמה)12/01/2021עד ל-04.02.2021 בשעה 14:00לפרטים >>
01/2020מכרז פומבי מס' 01/2020 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בינוי, שיפוצים ותחזוקה בקמפוס המכללה בתל-אביב01/11/2020עד ל-22.11.2020 בשעה 14:00לפרטים >>
04/2019מכרז פומבי מספר 04/2019 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אוטומטית לגילוי אש ומערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש בלוחות חשמל – מסמכי המכרז26/12/2019עד ל-21.1.2020 בשעה 12:00לפרטים >>
03/2019מכרז פומבי מספר 03/2019 להספקה, התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים)22/10/2019עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00לפרטים >>
02/2019מכרז פומבי מספר 02/2019 להפעלת מתחם הסעדה17/04/2019עד ליום 30.5.2019 בשעה 12:00לפרטים >>
01/2019מכרז פומבי מס' 01/2019 לשירותים עתירי כוח אדם לביצוע עבודות ניקיון21/01/2019עד ליום 19.02.2018, בשעה 16:00לפרטים >>